Breaking news
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY Z PORTALEM Smart-Grids.pl W 2023 R. WIĘCEJ INFORMACJI: [email protected]
19.10.2021
Średnia cena energii elektrycznej sprzedawanej przez wytwórców w kontraktach dwustronnych w III kw. 2021 r. wyniosła 275,76 zł/MWh i była najwyższą od Czytaj więcej...
15.10.2021
Wrzesień 2021 r., pomimo niespotykanego wcześniej skokowego wzrostu cen energii, był miesiącem powolnego spadku indeksów fotowoltaicznych nie tylko na Czytaj więcej...
07.10.2021
6 października 2021 r., Sąd wydał wyrok w sprawie Tempus Energy Germany GmbH i T Energy Sweden AB przeciwko Komisji dot. anulowania decyzji Komisji Eu Czytaj więcej...
05.10.2021
4 października 2021 r. odbyło się pierwsze spotkanie Zespołu ds. Rozwoju oferty giełdowej dla sektora OZE, działającego przy Towarowej Giełdzie Energi Czytaj więcej...
05.10.2021
Wolumen obrotu na rynkach spot energii elektrycznej osiągnął we wrześniu 2021 r. rekordowy poziom 3,29 TWh. Dla daty dostawy 25 września obroty na Ryn Czytaj więcej...
01.10.2021
Prezes URE wyliczył wysokość opłaty mocowej w2022 r. Funkcjonowanie programu wsparcia dostawców mocy przewidziano do 2047 r Koszt rynku mocy w 2020 r. Czytaj więcej...
01.10.2021
22 września br. Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych S.A. we współpracy z Towarową Giełdą Energii S.A. przeprowadziły symulację postępowania w sytuacji Czytaj więcej...
08.09.2021
Wolumen obrotu na rynku terminowym gazu ziemnego przekroczył 21 TWh, co jest najlepszym wynikiem od października 2014 r. Czytaj więcej...