Breaking news
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY Z PORTALEM Smart-Grids.pl W 2023 R. WIĘCEJ INFORMACJI: [email protected].
Autopromocja:
25.11.2021
Lerta nabyła 100% udziałów PES Sp. z o.o. – spółki z koncesją na obrót energią elektryczną w Polsce. Spółka zaproponuje wytwórcom zOZE odkup energii z Czytaj więcej...
19.11.2021
W listopadzie 2021 r. Giełdowa Platforma Informacyjna, prowadzona przez Towarową Giełdę Energii, otrzymała od ACER pełną certyfikację w zakresie statu Czytaj więcej...
16.11.2021
Prezes URE zmodyfikował przyjęty w 2018 r. Regulamin Rynku Mocy, zatwierdzając zmiany określone w Kartach aktualizacji nr 3 i 4. Zmiany te zostały rów Czytaj więcej...
09.11.2021
Obroty gazem ziemnym wzrosły w październiku r/r o 11,3 proc., do poziomu 15 148 229 MWh. Obroty tym towarem od początku roku bieżącego przek Czytaj więcej...
09.11.2021
Polski Komitet Energii Elektrycznej: W kontekście doniesień medialnych dotyczących skali możliwych podwyżek cen energii dla gospodarstw domowych, kluc Czytaj więcej...
19.10.2021
Średnia cena energii elektrycznej sprzedawanej przez wytwórców w kontraktach dwustronnych w III kw. 2021 r. wyniosła 275,76 zł/MWh i była najwyższą od Czytaj więcej...
15.10.2021
Wrzesień 2021 r., pomimo niespotykanego wcześniej skokowego wzrostu cen energii, był miesiącem powolnego spadku indeksów fotowoltaicznych nie tylko na Czytaj więcej...
07.10.2021
6 października 2021 r., Sąd wydał wyrok w sprawie Tempus Energy Germany GmbH i T Energy Sweden AB przeciwko Komisji dot. anulowania decyzji Komisji Eu Czytaj więcej...