Breaking news
Zapraszamy do współpracy w 2024 r.! Po więcej informacji skontaktuj się z nami mailowo: [email protected]
Autopromocja:
09.12.2021
Dodatek osłonowy ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Wsparcie obejmie 6,8 mln gospodarstw domowych, co stanowi prawie połowę wszystki Czytaj więcej...
03.12.2021
Wolumen obrotu energią elektryczną na TGE wyniósł w listopadzie 2021 r. 19 926 517 MWh, co oznacza wzrost o 1,6 proc. w stosunku do listopada 2020 r. Czytaj więcej...
02.12.2021
Rekordowe moce pozyskanych warunków przyłączenia do sieci dla farm fotowoltaicznych i wiatrowych w 2021 r. Czytaj więcej...
01.12.2021
Prezes URE skalkulował wysokość stawki opłaty OZE, płaconej przez wszystkich odbiorców energii elektrycznej. Czytaj więcej...
29.11.2021
Z końcem listopada 2021 r. do Rejestru Gwarancji Pochodzenia (RGP) dołączył tysięczny podmiot. To drugie obok Rejestru Świadectw Pochodzenia narz Czytaj więcej...
25.11.2021
Lerta nabyła 100% udziałów PES Sp. z o.o. – spółki z koncesją na obrót energią elektryczną w Polsce. Spółka zaproponuje wytwórcom zOZE odkup energii z Czytaj więcej...
19.11.2021
W listopadzie 2021 r. Giełdowa Platforma Informacyjna, prowadzona przez Towarową Giełdę Energii, otrzymała od ACER pełną certyfikację w zakresie statu Czytaj więcej...
16.11.2021
Prezes URE zmodyfikował przyjęty w 2018 r. Regulamin Rynku Mocy, zatwierdzając zmiany określone w Kartach aktualizacji nr 3 i 4. Zmiany te zostały rów Czytaj więcej...