Breaking news
Targi ENERGETICS już 17-18 listopada 2020 w Lublinie! Smart-Grids.pl jako patron medialny zaprasza do udziału w wydarzeniu!

Pojawienie się nowych obiektów takich, jak pojazdy elektryczne i stacje ich ładowania, magazyny energii w rozproszonych lokalizacjach, czy OZE, wprowadzają zmiany w branży dystrybucji energii elektrycznej zarządzających sieciami dystrybucyjnych SN/nn. Równolegle i niejako w odpowiedzi na zapotrzebowania, wdrażane są nowe czynniki umożliwiające regulację parametrów w sieciach.

 

Protektel SGP2.19

 

Czynnikami tymi są np. inteligentne liczniki (AMI) czy jednoczesne zwiększenia jakości i ciągłości dostaw energii elektrycznej. Do tej pory kluczowym zagadnieniem dla telekontroli były koszty komunikacji. Obecnie OSD sygnalizują potrzeby wdrożenia sieci komunikacyjnej funkcjonującej niejako równolegle z siecią dystrybucyjną energii elektrycznej.

Komunikacja w Smart Grid będzie kombinacją różnych technologii mogących zapewnić efektywne rozwiązanie kosztowe w poszczególnych sytuacjach. Inne rozwiązanie będzie stosowane dla komunikacji np. ze stacją transformatorową zainstalowaną w centrum miasta, inne w przypadku sterowania wyłącznikiem mocy (LBS) zainstalowanym z dala od obiektów mieszkalnych czy użytkowych.

Powstaje pytanie o typ przesyłanej informacji w procesie zarządzania siecią dystrybucyjną. Nie tak dawno temu dane o sieci SN pochodziły przede wszystkim od końcowego użytkownika, który informował OSD o awarii lub zbyt niskim poziomie napięcia do zasilania różnych napędów na końcu linii, lub wreszcie o odczytanych stanach wskaźników informujących o powstaniu zwarcia.

OSD musi dzisiaj wykorzystywać informację o stanie sieci, którą otrzymuje w czasie rzeczywistym. Jest to niezbędne do zwiększenia wydajności w zarządzaniu siecią i poprawie obsługi klientów końcowych. OSD musi przewidywać zachowanie się systemu, w celu jego rekonfiguracji w razie potrzeby. Proces ten musi nastąpić tak szybko, jak to możliwe i nie prowadzić do negatywnych skutków dla użytkownika końcowego.

Pomiary prądów i napięć w sieciach Smart

Mierniki wielkości elektrycznych, takie jak dzielniki rezystancyjne i pojemnościowe, cewki Rogowskiego i przekładniki prądowe niskich mocy, po przyłączeniu do urządzeń IED (sterowników), dają operatorom OSD możliwość wdrożeń nowych rozwiązań w Automatyce Dystrybucji, w wyniku których pobierane są informacje z sieci, poddawane następnie dalszej analizie. W połączeniu z możliwością ciągłego monitorowania i zarządzania alarmami, wysyłanymi przez poszczególne urządzenia, pozwala tworzyć modele o dużej elastyczności i efektywności kosztowej.

Urządzenia IED mają wejścia analogowe LEA (Low Energy Analog Input), o wysokiej impedancji, niewymagającej dostarczenia energii w celu zapewnienia poprawnej pracy. Konstrukcję wejścia LEA określają wartości napięcia na wejściu i prądu wejściowego. Sygnały w uzwojeniach wtórnych mają wartości rzędu [mV], porównując z [A] lub [V] w przypadku pomiarów z wykorzystaniem przekładników konwencjonalnych. W procesie doboru właściwego sensora prądowego lub napięciowego ważna jest znajomość impedancji urządzenia IED. Pozwala to prawidłowo określić typ sensora i jego obciążenie znamionowe, a w następnym kroku zagwarantować wymaganą dokładność. Końcowym rezultatem jest zarządzanie siecią SN – bardziej wydajne i efektywne kosztowo oraz poprawa jakości dostarczanej energii elektrycznej do finalnego konsumenta.

Sensory napięciowe i prądowe są zdefiniowane w nowych normach PN-EN 61869-10 i -11. Są one urządzeniami pasywnymi, przekładnikami elektronicznymi o niedużym poborze mocy. Stanowią dobre rozwiązanie do bezpośredniego i szybkiego pomiaru napięcia i prądu w ważnych węzłach sieci. Wraz z ich upowszechnieniem stają się kluczowymi komponentami do zarządzania funkcjonowaniem sieci energetycznej, w której występuje duża zmienność zużycia energii elektrycznej w czasie na skutek np. obecności generacji rozproszonej lub gwałtownych wzrostów zapotrzebowania na moc szczytową z powodu pracy zespołów szybkiego ładowania pojazdów elektrycznych.

Istnieje kilka cech charakterystycznych, powodujących, że sensory Arteche są dobrym rozwiązaniem w dużych projektach w sieciach SN, częstokroć ciekawą alternatywą dla przekładników konwencjonalnych:

  • Dostępność rozwiązań dla linii napowietrznych i instalacji kablowych w podstacjach transformatorowych – rozdzielnicach GIS lub AIS.
  • Nieduże wymiary i niewielka masa.
  • Łatwość instalacji.
  • Nie są wymagane dodatkowe regulacje lub kalibracja (zasada działania: podłącz i zmierz).
  • Nie ma potrzeby stosowania bezpieczników w obwodach wtórnych sensorów napięciowych.
  • Obwody wtórne sensorów napięciowych i prądowych mogą pozostawać otwarte lub zwarte, co czyni je bezpieczniejszymi w eksploatacji od przekładników konwencjonalnych.
  • Charakterystyka liniowa (brak zjawiska nasycenia), dziękiktórej mogą być stosowane zarówno do funkcji zabezpieczeniowych i pomiarowych.
  • Mogą być stosowane w szerokim zakresie wartości napięć i prądów w obwodach pierwotnych.

 

Więcej na www.arteche.com lub www.protektel.pl.

logo A P

 


Pełny artykuł ukazał sie w ramach magazynu specjalistycznego "Smart Grids Polska" 2/2019 (22).

Numer można nabyć na: www.smartgridspolska.pl.

sgp 201902 okl


© Artykuł sponsorowany