Breaking news
ENERGA-OPERATOR rozstrzygnęła postępowanie zakupowe obejmujące dostawy blisko 0,5 mln liczników zdalnego odczytu. Montaż liczników rozpocznie się w 2022 roku.

VII Kongres Energetyczny DISE o realizacji koncepcji łączenia sektorów w Polsce celem osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r.

 

Aleksandra Pinkas

 

Mija rok od przyjęcia Europejskiego Zielonego Ładu, który wyznaczył cel osiągnięcia neutralności klimatycznej przez UE do 2050 r. Wymaga to przemodelowania systemu energetycznego na zintegrowany. Konieczna jest zatem szeroka debata publiczna i głos ekspertów. Dlatego tematem przewodnim VII Kongresu Energetycznego DISE, który odbędzie się we Wrocławiu w dniach 29-30 września 2021 r. będzie Sector Coupling – nowa unijna koncepcja łączenia sektorów.

Kongres Energetyczny DISE to dwa dni debat nad najważniejszymi wyzwaniami stojącymi przed polskim sektorem energii. Platforma kongresowa będzie służyła wymianie wiedzy i najlepszych doświadczeń, a międzynarodowy zasięg Kongresu pozwoli poznać najnowsze mega trendy w energetyce. Patronat honorowy nad VII Kongresem Energetycznym DISE objęli m.in.: Ambasada Włoch, Ambasada Szwecji, Ambasada Norwegii, Ambasada Wielkiej Brytanii, Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Urząd Regulacji Energetyki, czy Politechnika Wrocławska.

Jednym z najważniejszych tematów dyskutowanych na Kongresie będzie możliwość wykorzystania transformacji energetycznej i związanych z nią inwestycji jako koła zamachowego dla polskiej gospodarki w procesie wychodzenia z kryzysu spowodowanego pandemią COVID-19. Warto także wspomnieć o panelu poświęconym morskiej energetyce wiatrowej. Dyskusja będzie oscylowała wokół perspektyw, jakie stwarza przyjęcie specustawy offshore oraz analizie szans i zagrożeń dla budowy polskiego łańcucha dostaw energii z offshore.  Planowany jest również panel dedykowany energetyce jądrowej. Eksperci będą pytani o szanse i ryzyka rozwoju tej technologii oraz o datę uruchomienia pierwszego reaktora jądrowego w Polsce.

Podejmując problematykę łączenia sektorów w kontekście dążenia do zeroemisyjności nie sposób nie wspomnieć o paliwach gazowych. Podczas VII Kongresu DISE nie zabraknie paneli poświęconych gazownictwu. Debata będzie zmierzała do odpowiedzi na pytania o: przyszłość gazu ziemnego w Polsce i wdrożenie gazów zdekarbonizowanych. Jednym z głównych wątków dyskusji o skalowaniu zielonych gazów w polskiej energetyce jest także produkcja zielonego wodoru. Zagadnienie to było przedmiotem debaty na poprzednich Kongresach DISE, ale dziś nabiera jeszcze większego znaczenia, gdyż zgodnie ze strategią wodorową UE do 2030 r. unijna produkcja zielonego wodoru ma osiągnąć co najmniej 10 mln t.

Według nowojorskiego zegara na Manhattanie pozostało 7 lat do powstrzymania wzrostu globalnego ocieplenia o 1,5°C w stosunku do poziomu sprzed epoki przemysłowej. Dlatego osiągnięcie neutralności klimatycznej jest priorytetem Polski. VII Kongres Energetyczny DISE to kluczowe wydarzenie dla zainteresowanych tematyką transformacji energetycznej, zielonej energii i ochrony klimatu. Debata w gronie specjalistów branży, naukowców, polityków i przedstawicieli samorządu daje gwarancję najwyższego poziomu merytorycznego. Nie może Państwa zabraknąć 29-30 września 2021 r. we Wrocławiu na VII Kongresie Energetycznym DISE!