Breaking news
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY Z PORTALEM Smart-Grids.pl W 2023 R. WIĘCEJ INFORMACJI: [email protected].

Forum Gospodarcze TIME to największe wydarzenie sektora ICT w rejonie CEE. Jest neutralną platformą dialogu ekspertów, wymiany wiedzy i informacji, wpisaną w kalendarz największych konferencji w Europie. W tym roku otwieramy konsultacje dot. ram prawnych transformacji cyfrowej gospodarki o obiegu zamkniętym.

FGTIME 350x220Rozmiar rynku Unii Europejskiej daje krajom członkowskim nowe szanse rozwojowe. Jednak skorzystanie z nich wymaga ścisłej współpracy i szybkiej modernizacji ram regulacyjnych. Wspólne działanie pozwoli przyspieszyć przechodzenie od koncepcji do praktycznego wdrożenia zharmonizowanych rozwiązań.

"Biznes potrzebuje jednolitego rynku w obszarze cyberbezpieczeństwa, standardów, ujednolicenia systemu bankowo-finansowego, wspólnych regulacji dot. rynku pracy, prawa budowlanego, telekomunikacyjnego, energetycznego czy też dopasowania prawa ochrony własności intelektualnej do obecnego poziomu rozwoju techniki. To tylko niektóre z wyzwań, z których rozwiązaniem są duże trudności ze względu na różnice w poziomie rozwoju gospodarczego członków UE. Dlatego tak ważny jest dialog, który pozwoli na skuteczniejsze działania niwelujące te różnice oraz umiejętne wykorzystanie funduszy planu odbudowy UE."

Zgodnie z koncepcją nowej wizji gospodarczej UE, Komisja Europejska konsekwentnie przygotowuje i wdraża kompleksowy pakiet rozporządzeń, dyrektyw i decyzji, które zmienią priorytety polityki gospodarczej i reguły prowadzenia działalności gospodarczej. Realizowana jest polityka szybkiej podwójnej transformacji, tzn. transformacji cyfrowej i ekologicznej, której zakładanym skutkiem ma być szybszy wzrost skali działalności przedsiębiorstw cyfrowych UE. Pandemia COVID-19 zmieniła nasze dotychczasowe życie i wywołała ogólnoświatowy kryzys, ale potwierdziła również odporność przemysłu cyfrowego na tego typu ryzyka, co znajduje swój wyraz w przyspieszeniu cyfryzacji całości procesów biznesowych.

Forum Gospodarcze TIME to miejsce definiowania potrzeb przedsiębiorców UE i warunków koniecznych dla rozwoju sieci 5G i przemysłu 4.0. Tematyka Forum została podzielona na cztery nurty tematyczne: infrastrukturalny, przemysłowy, finansowy oraz usługowy.

Zagadnienia poruszone podczas 13 FG TIME:

 • KPO - polityka społeczna i edukacyjna.

 • Ramy prawne gospodarki cyfrowej UE 2030 .

 • Polska Gospodarka Cyfrowa w Europie 2030.

 • Regulacje i praktyka w realizacji cyfrowej wizji Europy 4.0.

 • Kierunek regulacji europejskich vs. realia w Polsce.

 • Jak finansować i budować sieci szerokopasmowe.

 • KPO - wsparcie dla MŚP w ramach realizacji polityki integracji rynkowej i konkurencyjności.

 • Kompatybilność transformacji przemysłu 4.0 i energetyki.

 • Gospodarka Wodorowa - szanse i zagrożenia .

 • Finansowanie odbudowy gospodarki po pandemii, w oparciu o budżet, środki unijne i prywatne.

 • Implementacja Europejskiego Zielonego Ładu.

 • Przyszłość E-commerce.

 • Cyfrowe pieniądze - szansa, rewolucja, czy zagrożenie?

 • Przyszłość Cyfrowego Rynku Medialnego.

 • Suwerenność cyfrowa i cyberbezpieczeństwo.

 • Usługi sieci 5G i AI w gospodarce.

 • Cyfryzacja ochrony zdrowia.

 • Certyfikacja i regulacje w cyberbezpieczeństwie.

Zaproszeni goście: Wicepremier Jarosław Gowin, Tadeusz Kościński – Minister Finansów, Jakub Boratyński –Head of Unit for Cybersecurity and Digital Pribacy DG CNECT, Pēteris Zilgalvis - Head of Unit, Digital Innovation and Blockchain, DG CONNECT Johen Friedrich – Open Forum Europe, Cecilia Bonefeld-Dahl – CEO Digital Europe, Fredetic Pujol – IDATE Digiworld, Oliver Blank – DIrector Europen Affairs ZVEI. Pełna lista prelegentów dostępna na fgtime.pl

Organizatorzy FGTIME 2021 – Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji, Związek Cyfrowa Polska, Fundacja Digital Poland, Izba Gospodarki Elektronicznej, Krajowa Izba Komunikacji Ethernetowej, Konfederacja Lewiatan, Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji, Polska Izba Komunikacji Elektronicznej, Fundacja Teraz Polska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Niemieckie Stowarzyszenie Producentów Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego ZVEI, Związek Banków Polskich.

Forum Gospodarcze TIME odbędzie się On-line w dniach 8-11 marca 2021 r. Szczegółowe informacje, program rejestracja - fgtime.pl

Uczestnictwo w Forum jest bezpłatne !!