Breaking news
Zapraszamy do współpracy w 2024 r.! Po więcej informacji skontaktuj się z nami mailowo: [email protected]

Już w dniach 19-20.06.2023 r. odbędzie się organizowany przez MMC Polska warsztat online dotyczący rozwoju OZE w świetle zmian prawnych i technologicznych. Przedstawiamy kilka najistotniejszych punktów, które zostaną omówione podczas wydarzenia. 

 

freeimage_haak78Nowelizacja ustawy “OZE UC99”

Polski rząd przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o OZE. Celem nowelizacji jest zwiększenie udziału OZE w krajowym zużyciu energii. Nowe przepisy dotyczą m.in.:

 • zwiększenia wsparcia dla mikroinstalacji, takich jak panele słoneczne, małe turbiny wiatrowe i biogazownie,
 • wprowadzenia systemu aukcyjnego dla wybranych projektów OZE, co ma na celu zwiększenie konkurencji oraz obniżenie kosztów realizacji nowych inwestycji. Aukcje będą przeprowadzane przez Urząd Regulacji Energetyki (URE),
 • współpracy z samorządami terytorialnymi w zakresie planowania i realizacji inwestycji w sektorze OZE,
 • ograniczania emisji CO2, czyli celów zgodnych z polityką energetyczną kraju oraz unijnymi wymogami,
 • poprawy jakości sieci energetycznych, głównie poprzez inwestycje w modernizację sieci energetycznych,
 • wspierania innowacji w zakresie technologii i rozwiązań w sektorze OZE, takich jak magazynowanie energii czy technologie smart grid. Wsparcie ma objąć m.in. dofinansowanie badań i rozwoju oraz współpracę z uczelniami i instytutami badawczymi,
 • edukacji i podnoszenia świadomości społeczeństwa na temat korzyści wynikających z wykorzystania OZE,
 • wsparcia dla prosumentów, czyli podmiotów produkujących energię ze źródeł odnawialnych na własne potrzeby i ewentualne przekazywanie nadwyżek do sieci energetycznej,
 • nacisku na efektywność energetyczną, co ma na celu zmniejszenie zużycia energii oraz zmniejszenie kosztów związanych z jej wytwarzaniem i przesyłaniem.

 

Inwestycje biogazowe i biometanowe – wyzwania

Inwestycje biogazowe i biometanowe wiążą się z wyzwaniami i barierami. Aby osiągnąć sukces należy wziąć pod uwagę kilka różnych aspektów. Przede wszystkim ważne jest dokładne przeanalizowanie dostępnych technologii, takich jak fermentacja metanowa czy technologia termofilna oraz kwestie zastosowania substratów organicznych (np. odpady rolnicze, komunalne czy przemysłowe). Wymagane są pozwolenia i zgody środowiskowe, sanitarne, przestrzenne oraz społeczne, a zbieranie dokumentacji może być czasochłonne. Inwestycje te wymagają skomplikowanej infrastruktury technicznej, takiej jak zbiorniki fermentacyjne czy sieci przesyłowe, które muszą być zintegrowane z istniejącą infrastrukturą energetyczną.

Koszty inwestycji mogą być wysokie, a staranne planowanie, w tym prognozowanie kosztów i analiza opłacalności, są kluczowe dla powodzenia tego typu projektu. Warto poszukać możliwości pozyskania środków zewnętrznych – mogą pochodzić z dotacji lub funduszy unijnych. Inwestycje podlegają przepisom i regulacjom na poziomie krajowym i unijnym, a ich przestrzeganie jest istotne dla uniknięcia problemów prawnych. Planowanie operacyjne, utrzymanie i szkolenie personelu są niezbędne dla efektywności i bezpieczeństwa eksploatacji instalacji. Monitoring i optymalizacja procesu produkcji za pomocą nowoczesnych narzędzi analitycznych zwiększa konkurencyjność inwestycji. Zdobycie akceptacji społeczności lokalnej oraz współpraca z lokalnymi partnerami i władzami są równie istotne dla sukcesu przedsięwzięcia.

 

Innowacje w magazynowaniu energii 

Wzrost zapotrzebowania na zieloną energię prowadzi do nowych rozwiązań w jej magazynowaniu. Wśród nich warto zwrócić szczególną uwagę na poniższe rozwiązania:

 • Elektrownie wodne szczytowo-pompowe (PSH) wykorzystujące siłę grawitacji do wytwarzania energii,
 • Magazyny energii w postaci wieży ułożonej z bloków – wykorzystują dźwigi do magazynowania energii,
 • Magazyny energii w postaci skroplonego powietrza – polegają na chłodzeniu i magazynowaniu powietrza w ciśnieniowych zbiornikach,
 • Magazyny energii w postaci sprężonego powietrza – wykorzystują nadmiar energii do pompowania powietrza do podziemnych formacji,
 • Baterie litowo-jonowe – mają wysoką gęstość energii, są lekkie i powszechnie wykorzystywane na rynku,
 • Baterie przepływowe – alternatywa dla litowo-jonowych, w przypadku tego rozwiązania istnieje możliwość zastosowania w dłuższym czasie magazynowania energii,
 • Baterie półprzewodnikowe – magazynowanie energii na dużą skalę, co gwarantuje większe bezpieczeństwo,
 • Ogniwa z wodoru – wodorowe ogniwa paliwowe. Są ciche, niezawodne, charakteryzuje je wysoka gęstość energetyczna oraz brak szkodliwych emisji.

 

Przyszłość elektromobilności: kluczowe role energii elektrycznej, wodoru i amoniaku

Elektromobilność, jako kluczowy element transformacji energetycznej, odgrywa coraz większą rolę w strategii transportu na całym świecie. Prognozy wskazują na ciągły wzrost liczby pojazdów elektrycznych, co z kolei stawia nowe wyzwania dla systemów energetycznych i infrastruktury ładowania.

Paliwa alternatywne, takie jak te generowane z energii elektrycznej, wodoru i amoniaku, mogą odgrywać istotną rolę w przyszłości elektromobilności.

Energia elektryczna jest podstawą elektromobilności, a jej udział w miksie energetycznym będzie stale rósł. Rozwój technologii magazynowania energii, takich jak baterie litowo-jonowe oraz innowacje w dziedzinie ładowania, takie jak ultra-szybkie stacje ładowania, są kluczowe dla przyszłego wzrostu sektora.

Wodór ma ogromny potencjał jako nośnik energii dla elektromobilności, zwłaszcza w przypadku ciężkiego transportu, takiego jak ciężarówki i autobusy. Komórki paliwowe na wodór mogą zapewnić długie zasięgi i krótkie czasy ładowania, co jest kluczowe dla tego segmentu rynku. Jednak kwestie technologiczne i koszty produkcji zielonego wodoru stanowią nie lada wyzwanie.

Amoniak, chociaż mniej znany, jest kolejnym obiecującym nośnikiem energii. Może być produkowany z odnawialnej energii i wodoru, a następnie wykorzystywany jako paliwo bezemisyjne. Jego gęstość energetyczna i łatwość magazynowania sprawiają, że jest atrakcyjny dla zastosowań, w których zasięg i ciężar są kluczowe. Mowa tutaj chociażby o transporcie morskim.

Wszystko to wskazuje na przyszłość, w której elektromobilność jest coraz bardziej zróżnicowana i oparta na różnych technologiach, które są dostosowane do konkretnych zastosowań i potrzeb. Jest to ważne nie tylko dla zrównoważonego rozwoju, ale także dla utrzymania konkurencyjności i bezpieczeństwa energetycznego.

 

Więcej informacji i link do zapisów na warsztat: https://www.mmcpolska.pl/kalendarz-wydarzen/rozwoj-oze-w-swietle-zmian-prawnych-i-wyzwan-technologicznych

 

fot.: freeimage / haak78