Breaking news
Zapraszamy do współpracy w 2024 r.! Po więcej informacji skontaktuj się z nami mailowo: [email protected]

24 kwietnia 2019 r. o godz. 19:00 w The Westin Warsaw Hotel odbyła się Wielka Gala “Liderzy Świata Energii”, podczas której zostały rozdane statuetki w ramach konkursu.

Laureaci konkursu za rok 2018:

Manager Roku - Henryk Baranowski, Prezes Zarządu, PGE Polska Grupa Energetyczna

Za dynamiczny rozwój największej grupy energetycznej w Polsce w kierunku innowacyjnego czempiona gwarantującego bezpieczeństwo energetyczne Polski. Henryk Baranowski, Polski inżynier, menedżer i urzędnik państwowy, w latach 2015–2016 pełnił funkcję Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa. 22 marca 2016r. Rada Nadzorcza PGE Polska Grupa Energetyczna powołała go w skład zarządu i powierzyła mu funkcję Prezesa Zarządu spółki od 31 marca 2016r. PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. jest największym producentem i dostawcą energii elektrycznej w Polsce oraz jedną z największych firm z sektora elektroenergetycznego w Europie Środkowej i Wschodniej.

Nagrodę wręczył Aleksander Kania, Dyrektor w UiPath.

Dostawca Rozwiązań dla Sektora - MindMade Sp. z o.o. | Grupa WB

Nagroda za interoperacyjny system łączności o wysokim bezpieczeństwie informatycznym.

PIK to rozwiązanie które:

 • Spełnia wymagania, porozumienia warsztatowego PKN-CEN/CWA 15537 wer. luty 2008 rok „Operacje sieciocentryczne. Architektura zorientowana usługowo w ramach zarzadzania kryzysowego cywilno-wojskowego”

 • Działa w oparciu o standard LTE i integruje istniejące rozwiązania TETRA / DMR / Analog z LTE 450 co w efekcie daje:

  • Zweryfikowaną wdrożeniami pewność łączności na terytorium całego kraju bez ograniczenia się do zasięgu jednej sieci.

  • Bezpieczeństwo inwestycji dla firm, które obecnie posiadają już inne systemy łączności.

  • Możliwość szybkiego dołączania innych użytkowników jak np. służby bezpieczeństwa publicznego w przypadku sytuacji kryzysowych.

 • Jest skalowalne – to oznacza, iż można dostarczyć jeden system dla energetyki i podzielić go na wirtualne podsieci. Przykład – tworzymy podsieci PSE / Energa/ PGE/Tauron/Enea.

 • Wirtualne podsieci działają osobno, poprzez własne konsole dyspozytorskie zintegrowane z łącznością natywną operatora i LTE 450.

 • Pomimo, że każda z tych podsieci działa w separacji to w przypadku potrzeby, wybrany dyspozytor lokalny może zarządzać użytkownikami innych operatorów (za ich zgodą).

 • Jest zabezpieczone kryptograficznie (polskie rozwiązania) pod względem informatycznym.

Nagrodę wręczył Radosław Stach, Wiceprezes Zarządu, KGHM Polska Miedź, a odebrał Roman Musiał, Prezesa Zarządu, MindMade sp z o.o.

Innowacja Roku - Apator Metrix

Za projekt inteligentnego gazomierza iSMART. Opracowany przez polską spółką Apator Metrix gazomierz stanowi innowacyjne urządzenie pomiarowe IoT. iSMART to jedno z pierwszych urządzeń przeznaczonych na wschodzący rynek inteligentnych sieci gazowniczych. Jako pierwszy gazomierz w Polsce przeszedł testy zgodności z wymaganiami protokołu SMART-GAS. Urządzenie cieszy się dużym zainteresowaniem klientów z Polski, Włoch, Litwy, Ukrainy i Belgii. Gazomierz może być produkowany w różnych konfiguracjach funkcjonalnych. Dzięki zastosowaniu systemu operacyjnego Phoenix-RTOS możliwe jest wykorzystanie szerokiej gamy stosów sieciowych (m.in. WM-BUS, ZigBee) i protokołów komunikacyjnych (m.in. SMART-GAS, DLMS/COSEM). Urządzenie posiada liczydło elektroniczne i wyposażone jest w temperaturową korekcję objętości, kulowy zawór odcinający przepływ gazu i moduł komunikacji. Spełnia wszystkie wymagania zgodności CE m.in. MID, ATEX, EMC oraz RED. Pomiar objętości i przepływu gazu realizowany jest przez dedykowane oprogramowanie metrologiczne, a za logikę zbierania danych pomiarowych i udostępniania ich systemom zewnętrznym odpowiedzialny jest osobny moduł oprogramowania. Całość oprogramowania działa pod kontrolą polskiego systemu operacyjnego czasu rzeczywistego Phoenix-RTOS.

Nagrodę wręczył Roman Szwed, Prezesa Zarządu, Atende, a odebrał Łukasz Zaworski, Pełnomocnik Zarządu Apator S.A., Członek Rady Nadzorczej, Apator Metrix.

Handlowiec Roku - PGNiG Obrót Detaliczny

Za konsekwentnie realizowaną politykę handlową, przynoszącą pozytywne wyniki w zakresie budowy bazy klientów i wolumenu sprzedanego gazu oraz za transparentną i stabilną działalność na rynku, gwarantującą bezpieczeństwo energetyczne klientom indywidualnym i biznesowym, co potwierdziło m.in. sprawne przejęcie w trybie awaryjnym dziesiątek tysięcy klientów, od sprzedawców, którzy zaprzestali dostaw gazu.

Nagrodę wręczyła Dorota Dębińska-Pokorska, Partner, Lider Grupy Energetycznej, PwC, a odebrał Tadeusz Kuczborski, Wiceprezes Zarządu, PGNiG Obrót Detaliczny.

Producent Roku - Tauron Dystrybucja

Za rozwój technologii fotowoltaicznych. TAURON Dystrybucja zanotował rekordową ilość odnawialnych źródeł energii przyłączonych do sieci energetycznej. W ubiegłym roku było to ponad 8 tysięcy mikroinstalacji. To wynik dwukrotnie wyższy niż w całym 2017 r. W sumie TAURON przyłączył do sieci energetycznej już ponad 17 tysięcy mikroinstalacji o łącznej mocy 106 MW.

Nagrodę wręczył Artur Wiza, Wiceprezes Zarządu, Asseco Poland, a odebrał Jerzy Topolski, Wiceprezes Zarządu, Tauron Dystrybucja.

Człowiek Roku - Michał Kurtyka, Sekretarz Stanu, Ministerstwo Środowiska

Za skuteczne prowadzenie negocjacji klimatycznych podczas COP24. Minister Kurtyka 27 kwietnia 2018 r. został powołany na stanowisko Sekretarza Stanu, Pełnomocnika Rządu ds. Prezydencji COP 24. Do zadań Prezydenta COP należą m.in. organizacja szczytu oraz inicjowanie i wspieranie dialogu pomiędzy światowymi przywódcami w zakresie polityki klimatycznej.

Jest absolwentem prestiżowej paryskiej uczelni Ecole Polytechnique i stypendystą w zakresie optyki kwantowej, znajdującego się pod Waszyngtonem (DC) National Institute of Standards and Technologies, gdzie pracował pod przewodnictwem laureata nagrody Nobla z fizyki Williama D. Phillips’a. Od 1 stycznia 2016 r. sekretarz stanu w Ministerstwie Energii, gdzie był bezpośrednio odpowiedzialny za rozwój technologiczny oraz wprowadzanie innowacji do sektora energii, realizację polityki klimatycznej i energetycznej w sektorze paliwowo-gazowym, prowadzenie relacji międzynarodowych z państwami oraz organizacjami międzynarodowymi. Jest autorem rządowego programu rozwoju elektromobilności w Polsce, opisanego po raz pierwszy jako koncepcja w książce napisanej w latach 2013-2015, wspólnie z prof. Leszkiem Jesieniem, „New Electricity and New Cars”. Pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Komitetu Sterującego Programu Elektromobilności.

Nagrodę wręczył dr Leszek Juchniewicz, Przewodniczący Kapituły Konkursowej Liderzy Świata Energii, a odebrał  w imieniu Pana Ministra: Paweł Leszczyński Dyrektor Biura ds. Prezydencji Konferencji Stron w Ministerstwie Środowiska.

Partnerzy Wielkiej Gali “Liderzy Świata Energii”:

Aklamio, Asseco, Atende,  Biuro Informacji Kredytowej S.A., BIG InfoMonitor, Jastrzębska Spółka Węglowa.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną fotorelacją z Wielkiej Gali.