Breaking news
Anna Moskwa nowym ministrem klimatu i środowiska

Polskie Sieci Elektroenergetyczne opublikowały w formie podcastów ustalenia powołanej w PSE Komisji Badania Zakłócenia dotyczące przebiegu awarii na stacji elektroenergetycznej Rogowiec w dniu 17 maja 2021 r.

Oba poniższe materiały mają charakter informacyjny.