Breaking news
Zapraszamy do współpracy w 2024 r.! Po więcej informacji skontaktuj się z nami mailowo: [email protected]

Wdrożenie LTE450 prowadzone przez PGE Systemy zgodnie z harmonogramem jest już w fazie inwestycyjnej. Jak PGE Systemy radzą sobie z zatrudnianiem specjalistów do fazy wdrożeniowej? Jakie plany związane z budową sieci ma na 2024 r. spółka? Na te i inne pytania odpowiadają Damian Zajączkowski, Dyrektor Programu LTE450, i Paweł Strzeszewski, Zastępca Dyrektora Departamentu Telekomunikacji, Architekt Programu LTE450, PGE Systemy.

 

Damian Zajączkowski, Dyrektor Programu LTE450, PGE Systemy

Paweł Strzeszewski, Zastępca Dyrektora Departamentu Telekomunikacji, Architekt Programu LTE450, PGE Systemy

Rozmawiała: Izabela Żylińska

 

Cały czas poszukują Państwo specjalistów, którzy wesprą PGE Systemy we wdrażaniu Programu LTE450. Jak idzie rekrutacja? Czy mają Państwo problemy ze zgłoszeniami od kandydatów?

D.Z.: Podstawowy zespół mamy zbudowany. Wspomniana przeze mnie grupa inżynierów i specjalistów pracuje przy Programie LTE450 od samego początku. To dzięki nim udało się przygotować wszystkie wymagania do postępowań przetargowych i prowadzić wdrożenia. Osoby, które obecnie poszukujemy do Programu LTE450 i Departamentu Telekomunikacji, to uzupełnienie składu projektowego do prowadzenia etapu utrzymaniowego. Podczas uruchomienia produkcyjnych usług LTE450 zespół będzie pracować już w trybie wsparcia 24/7.

P.S.: Proces rekrutacyjny często jest wyzwaniem. Pozyskiwanie specjalistów w branży telekomunikacyjnej nie jest łatwe i czasami idzie wolniej niż byśmy chcieli. Podczas rekrutacji zwracamy uwagę na wiedzę merytoryczną kandydatów i dlatego w trudniejszych rekrutacjach posiłkujemy się programem poleceń.

Obecnie mamy otwartych kilka rekrutacji, a wymagania szczegółowe umieszczone są w publicznych portalach rekrutacyjnych, jak i w naszym Internecie. Część ofert została już wygaszona, ponieważ uzupełniliśmy nasze główne zespoły w 100% zgodnie z założonym planem zatrudnienia. Mamy pełne pokrycie pod kątem fazy wdrożeniowej. Uzupełniamy natomiast zespół w zakresie realizacji późniejszych zadań związanych z fazą utrzymaniową.

 

Na jakie stanowisko najpilniej potrzebni są pracownicy?

P.S.: Aby móc świadczyć usługi w trybie ciągłym, najpilniej poszukujemy obsady do Centrum Nadzoru Sieci (NOC) i przygotowania do uruchomienia usługi, utrzymania sieci radiowej, a także uzupełnienia składu w zakresie bezpieczeństwa telekomunikacyjnego sieci LTE.

 

Czy stawki, jakie Państwo proponują są „rynkowe”?

D.Z.: Z rankingów, które prowadziliśmy wynika, że płaca w Grupie PGE mieści się w widełkach dla sektora IT.

P.S.: Dodatkowo, oprócz typowych uposażeń, mamy szereg świadczeń, które są bardzo pozytywnie odbierane przez nasze nowe koleżanki i nowych kolegów.

D.Z.: Warto w tym miejscu wskazać, że PGE postrzegana jest jako zaufany, solidny pracodawca, za co otrzymaliśmy wiele odznaczeń. Jeżeli ktoś chce pracować w energetyce, to od naszego przedsiębiorstwa otrzyma stabilizację z perspektywą dalszego rozwoju. Zespół pracujący w Programie LTE450 i Departamencie Telekomunikacji jest trwały, a jego członkowie są z nami od samego początku projektu. Zmian „in minus” w składzie praktycznie nie mamy. Za to wciąż dochodzą do nas nowe osoby.

 

Od samego początku rozpoczęcia prac nad budową sieci LTE450 dla energetyki, wdrożenie przebiega zgodnie z harmonogramem. Jakie zadania przewidzieli Państwo na 2024 r.?

D.Z.: Prowadzona Faza Inwestycyjna GK PGE zaplanowana na lata 2020–2025 została podzielona na mniejsze etapy, z których większa cześć został już zrealizowana.

W 2021 r. rozpoczęliśmy fazę inwestycyjną związaną z pierwszym etapem, czyli postępowaniami przetargowymi, które już zakończyły się. Nasze procesy przetargowe odróżnią nas od operatorów komercyjnych, ponieważ jesteśmy zobligowani do działania zgodnie z prawem zamówień publicznych, co oczywiście nie jest bez znaczenia dla czasu trwania procesu wyboru wykonawców. Obecnie mamy zamknięte główne postępowania przetargowe. Firma Ericsson dostarcza rozwiania sprzętowe RAN i CORE. Natomiast firma Nokia – urządzenia teletransmisyjne zapewniające łączność między sprzętem RAN i CORE. Równolegle zakończyliśmy przetarg Etap 1/3 na modernizację ponad 60 własnych wież telekomunikacyjnych PGE Dystrybucja, na których obecnie sukcesywnie kończona jest modernizacja celem gotowości do instalacji sprzętu radiowego. Dodatkowo, w kwietniu 2024 r., również zakończyliśmy najdłużej trwający przetarg „Zakup i wdrożenie Systemów Zasilania podstawowego i awaryjnego na potrzeby budowy sieci LTE450”.

Perspektywa na lata 2024–2025 obejmuje finalizację implementacji urządzeń, przygotowanie do uruchomienia usługi i dalszy rozwój sieci LTE450. Aktualnie skupiamy się na kolejnym etapie, jakim będzie montaż zakupionego sprzętu zgodnie z przyjętym harmonogramem.

 

Czy wyłonieni w przetargach dostawcy wypełnię na ten moment umowy bez problemu?

D.Z.: Dotychczasowe prace przebiegają zgodnie z przyjętym planem. Dzięki zaangażowaniu całego zespołu projektowego, w naszym Programie LTE450 udało nam się osiągnąć kilka dużych kamieni milowych. Jednakże cały czas podczas realizacji wdrożenia musimy mieć świadomość pewnych ryzyk, zwłaszcza niskopoziomowych, związanych z implementacją różnych rozwiązań i dopasowaniem ich do zaplanowanej architektury sieci LTE450. Aktualnie skupiamy się głównie na pracach związanych z infrastrukturą: CORE, RAN oraz teletransmisją, czy też modernizacją wież na kolejne etapy.

W przypadku postępowań realizowanych w formie niepublicznej na podstawie zawartych umów z Wykonawcami realizujemy budowę Centrum Nadzoru Sieci oraz Laboratorium LTE450 (TestLab), część prac już została zakończona i wdrożona.

P.S.: Warto w tym miejscu podkreślić, że dla przetargów realizowanych zgodnie z prawem zamówień publicznych PZP wybraliśmy tryb negocjacji sektorowych, gdzie po prekwalifikacji wykonawców przystąpiliśmy do negocjacji szczegółowej specyfikacji technicznej praz warunków formalnych tak, aby jak najlepiej zabezpieczyć interesy GK PGE. Takie podejście pozwoliło nam wyłonić sprawdzonych wykonawców, którzy dostarczają już od wielu lat rozwiązania dla rynku komercyjnego na całym świecie. Dodatkowo, oferowane przez nich rozwiązania i technologia LTE z sukcesem funkcjonują w realnych warunkach. Wspominane przeze mnie czynniki umożliwiły nam płynną realizację projektów.

 

Rys. Realizacja Programu LTE450 – kluczowe umowy wdrożeniowe

grafika 650

 

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy ARTSMART Izabela Żylińska. Więcej w
Regulaminie.