Breaking news
Zapraszamy do współpracy w 2024 r.! Po więcej informacji skontaktuj się z nami mailowo: [email protected]

Wojciech Dąbrowski, Prezes Zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej, komentuje przyznanie PGE pozwolenia dla morskich farm wiatrowych na obszarze 60.E.3.

 

PGE

Wojciech Dąbrowski,
Prezes Zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej

Obszar 60.E.3 bezpośrednio sąsiaduje z już rozwijanym przez nas projektem Baltica 1. To znaczy, że wiążą się z tym duże możliwości wykorzystania efektu synergii przy rozwoju obu przedsięwzięć w przyszłości. W niektórych przypadkach będzie możliwe przeprowadzenie wspólnych procedur zakupowych między innymi dotyczących prowadzenia badań i pozyskania komponentów koniecznych do wybudowania i eksploatacji morskich farm wiatrowych w tej części Bałtyku. To już drugie w ostatnim czasie postępowanie rozstrzygnięte na korzyść Grupy PGE. Świadczy to o wysokiej jakości merytorycznej przygotowanych wniosków i stojącej za tym solidnej pracy naszych specjalistów. Zgodnie ze strategią Grupy PGE do 2040 roku planujemy wybudować co najmniej 6,5 GW mocy wytwórczych na Bałtyku i każde nowe pozwolenie lokalizacyjne przybliży nas do wypełnienia tego celu.

 

 

Dodatkowe informacje na temat nowego obszaru

Ministerstwo Infrastruktury ogłosiło 25 stycznia 2023 r. wyniki postępowania rozstrzygającego dotyczącego pozwolenia lokalizacyjnego (PSzW) dla obszaru 60.E.3 położonego na Ławicy Środkowej Morza Bałtyckiego. Najwięcej punktów uzyskała spółka Elektrownia Wiatrowa Baltica 1, spółka zależna PGE Baltica z Grupy PGE, która realizuje już projekt Baltica 1 na Morzu Bałtyckim. Nowy projekt planowany na obszarze, którego dotyczy rozstrzygnięte postępowanie, roboczo określany jest jako Baltica 1+.

 

Źródło: gkpge.pl; fot.: PGE, freeimage / John Nyberg