Breaking news
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY Z PORTALEM Smart-Grids.pl W 2023 R. WIĘCEJ INFORMACJI: [email protected]

Do 6 czerwca 2022 r. można składać oferty w ramach postępowania "Dostawa i wdrożenie systemu do automatycznego odczytu danych pomiarowych z liczników energii elektrycznej dla PGE GiEK S.A. Oddział Rybnik wraz z dostawą serwera pomiarowego i ze świadczeniem serwisu utrzymaniowego oraz usług rozwoju".

 

freeimage_Nick_BenjaminszNazwa postępowania: Dostawa i wdrożenie systemu do automatycznego odczytu danych pomiarowych z liczników energii elektrycznej dla PGE GiEK S.A. Oddział Rybnik wraz z dostawą serwera pomiarowego i ze świadczeniem serwisu utrzymaniowego oraz usług rozwoju.

Numer postępowania: POST/GEK/CSS/IZE-ELR/03864/2022

Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

Opis postępowania: Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wdrożenie systemu do automatycznego odczytu danych pomiarowych z liczników energii elektrycznej dla PGE GiEK S.A. Oddział Rybnik wraz z dostawą serwera pomiarowego i ze świadczeniem serwisu utrzymaniowego oraz usług rozwoju. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia został określony w Załączniku nr 1 do SWZ.

Miejsce realizacji zamówienia: PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Rybnik, ul. Podmiejska.

Termin wykonania zamówienia: 20-11-2022

Termin składania wniosków/ofert: 06-06-2022 10:00

 

Szczegóły i dokumenty: https://swpp2.gkpge.pl/app/demand/notice/public/56576/details

 

Źródło: gkpge.pl; fot.: freeimage / Nick Benjaminsz