Breaking news
Anna Moskwa nowym ministrem klimatu i środowiska

Wojewoda Wielkopolski 5 listopada 2021 r. wydał decyzję lokalizacyjną dla podwieszenia drugiego toru linii elektroenergetycznej Ostrów – Kromolice. Drugi tor podwoi moce przesyłowe tej istniejącej od 2007 r. linii i umożliwi jej pełne wykorzystanie, zwiększając tym samym bezpieczeństwo energetyczne Wielkopolski.

 

freeimage Tomasz A PoszwaPrace przy podwieszaniu linii ruszą po uzyskaniu pozwolenia na budowę. Nastąpi to w przyszłym roku, a prąd popłynie nowym torem pod koniec 2023 r.

- Zapewnienie stabilnych dostaw energii elektrycznej zarówno dla odbiorców instytucjonalnych, jak i indywidualnych gospodarstw domowych, jest zadaniem strategicznym, którego realizacja wymaga podejmowania pilnych działań inwestycyjnych. Podwieszenie drugiego toru linii 400 kV Ostrów-Kromolice stanowi właśnie realizację jednej z kluczowych inwestycji w tym obszarze – mówi wojewoda wielkopolski Michał Zieliński.

Linia 400 kV, łącząca Ostrów Wielkopolski z podpoznańskimi Kromolicami, stanowi kluczowe ogniwo dla zasilania Polski zachodniej i północnej. Wyprowadza moc ze źródeł wytwarzania energii na północnym zachodzie kraju oraz z elektrowni na Śląsku i w Bełchatowie.

- Nowy tor zwiększy zdolności przesyłowe sieci najwyższych napięć, co jest niezbędne dla bezpiecznej pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego i jego transformacji. Do sieci w coraz większym stopniu trafia nie tylko prąd z konwencjonalnych elektrowni, ale także z farm wiatrowych czy coraz popularniejszych farm fotowoltaicznych – podkreśla Tomasz Jakubowski, Dyrektor do spraw Operacyjnych Centralnej Jednostki Inwestycyjnej PSE. 

Obecnie w Wielkopolsce PSE realizują równocześnie cztery istotne inwestycje liniowe oraz rozbudowują i modernizują sześć stacji elektroenergetycznych. Szacunkowa wartość realizowanych w regionie przedsięwzięć to ponad 1,2 mld zł.

 

Źródło: pse.pl; fot.: freeimage / Tomasz A Poszwa