Breaking news
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY Z PORTALEM Smart-Grids.pl W 2023 R. WIĘCEJ INFORMACJI: [email protected]

ENERGA-OPERATOR przygotowała Portal Danych Planistycznych dla wytwórców energii elektrycznej, który ułatwi przekazywanie prognoz wielkości generowanej mocy oraz mocy dyspozycyjnych. Dane te są niezbędne dla zapewnienia stabilnego działania Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Z portalu korzystać można już od 1 listopada 2021 r.

 

energaNowe prawo - nowe standardy wymiany danych

Z początkiem 2021 r., zgodnie z rozporządzeniem Komisji Europejskiej, w życie weszły nowe standardy wymiany danych strukturalnych i planistycznych, które wymagają od wytwórców energii elektrycznej, posiadających moduły wytwarzania energii (MWE) o mocy równej 200 kW lub wyższej, przekazywania prognoz wielkości generowanej mocy i mocy dyspozycyjnych. Właściciele modułów wytwarzania energii typu B oraz C powinni przekazywać swoje dane planistyczne bezpośrednio do Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD), zaś wytwórcy będący właścicielami modułów typu D również do Operatora Systemu Przesyłowego (OSP).

Zakres danych, które od tego roku muszą być przekazywane do OSD, obejmuje m.in.:

  • prognozowane wartości mocy dyspozycyjnych (maksymalnych i minimalnych netto) każdego modułu wytwarzania energii,
  • planowaną generację mocy czynnej netto każdego modułu wytwarzania energii,
  • planowaną generację mocy czynnej do sieci każdego modułu wytwarzania energii, produkującego energię na własne potrzeby (np. zasilenie procesów technologicznych zakładu).

Wszystkie zebrane prognozy trafiają ostatecznie do OSP, dzięki czemu może on zaplanować stabilną i bezpieczną pracę KSE, z uwzględnieniem rozproszonych źródeł wytwarzania energii.

 

Automatyzacja procesu dzięki portalowi dla wytwórców

Dotychczas, w okresie przejściowym, przekazywanie danych planistycznych odbywało się z wykorzystaniem poczty elektronicznej. Nowe rozwiązanie pozwoli na uproszczenie procesu wprowadzania informacji przez wytwórców, automatyczną weryfikację ich kompletności, przetworzenie zgodnie z obowiązującymi regulacjami oraz przekazanie w wymaganym standardzie do OSP.

Automatyzacja procesu znacząco ułatwi również agregację zebranych danych przez ENERGA-OPERATOR i ich dostarczenie do OSP.

Nowe rozwiązanie wdrożone zostało jako nowa funkcjonalność Portalu Dostępowego Kontrahenta (PDK). Rozbudowa była realizowana w taki sposób, aby nie zakłóciło to bieżących procesów biznesowych realizowanych z jego użyciem. Prace przeprowadziła firma Sygnity SA.

PDK to rozwiązanie za pomocą, którego ENERGA-OPERATOR, udostępnia m.in. dane pomiarowe sprzedawcom energii elektrycznej oraz podmiotom odpowiedzialnym za bilansowanie. Portal przygotowany został w taki sposób, aby łatwo można było go rozbudowywać o nowe funkcje, w zależności od aktualnych wymogów prawnych oraz potrzeb użytkowników.

 

Źródło: energa-operator.pl