Breaking news
Anna Moskwa nowym ministrem klimatu i środowiska

ENERGA-OPERATOR ukończyła modernizację ponad 100 km sieci energetycznych średniego napięcia oraz czterech kluczowych stacji elektroenergetycznych w woj. kujawsko-pomorskim. Dzięki realizacji projektu potencjał przyłączeniowy dla OZE wzrósł o 37 MW.

 

freeimage_Ivan_ProleZwiększenie mocy transformatorów

Zakończony właśnie projekt („Budowa i modernizacja sieci SN wraz z wymianą transformatorów umożliwiająca przyłączenie nowych jednostek wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych zlokalizowanych na terenie Oddziału Toruń ENERGA-OPERATOR SA”) łączył przebudowę sieci SN z modernizacją czterech kluczowych stacji elektroenergetycznych – Głównych Punktów Zasilania (GPZ). Zrealizowanych zostało 9 zadań, na obszarze 11 gmin województwa kujawsko-pomorskiego: Dobre, Osięciny, Radziejów, Piotrków Kujawski, Skępe, Lipno, Fabianki, Rypin, Skrwilno, Baruchowo i Włocławek.

Modernizacja GPZ w Radziejowie, Piotrkowie Kujawskim, Lipnie i Rypinie obejmowała przede wszystkim wymianę transformatorów, na jednostki o większej mocy. Łącznie wymieniono ich 8 szt., po dwa w każdej z lokalizacji. Ważne było także dostosowanie GPZ-ów do nowych transformatorów, między innymi poprzez zastosowanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych i wymianę niektórych elementów stacji.

 

Poprawa bezpieczeństwa

Inwestycja objęła również 100 km sieci energetycznej. Wybudowano 3,5 km nowych linii, a 96,6 km zmodernizowano. Wymieniono m.in. wyeksploatowane słupy. Przewody na liniach oraz odgałęzienia średniego napięcia 15 kV (SN) zastąpiono przewodami niepełnoizolowanymi. W wybranych miejscach zamontowano rozłączniki zarówno te sterowane ręczne, jak i te z telesterowaniem. Ich montaż zwiększy możliwości konfiguracyjne sieci.

Przeprowadzone prace poprawią możliwości przesyłu energii elektrycznej oraz pozwolą na redukcję strat sieciowych. Wpłyną także pozytywnie na odporność sieci na niekorzystne oddziaływania środowiska, przyczyniając się do obniżenia częstości i skrócenia czasu trwania awaryjnych przerw w dostawie energii elektrycznej.

Wszystko to będzie mieć pozytywny wpływ na bezpieczeństwo energetyczne województwa kujawsko-pomorskiego oraz jakość życia jego mieszkańców, którym energię elektryczną dostarcza ENERGA-OPERATOR.

Łączna wartość kosztów kwalifikowanych projektu wyniosła 28,5 mln zł, z czego ok. 18 mln zł stanowić będzie dofinansowanie UE.

 

Interaktywana mapa

Inwestycje zrealizowane z wykorzystaniem funduszy unijnych można przeglądać za pomocą interaktywnej mapy:

 

Źródło: media.energa.pl; fot.: freeimage/ Ivan Prole