Breaking news
Wojciech Krawczyk Pełnomocnikiem do spraw bezpieczeństwa energetycznego.

Enea Operator przedłużyła termin składania wniosków do udziału we wstępnych konsultacjach rynkowych dotyczących dostawy infrastruktury pomiarowej dla wdrożenia inteligentnego opomiarowania (systemu AMI).

 

freeimage_cricavaNowy termin

Do 27 lipca 2021 r. do godz.: 10:00 zainteresowane firmy mogą składać wnioski o dopuszczenie w postępowaniu RPUZ/P/0337/2021/DN/NU pn.: WSTĘPNE KONSULTACJE RYNKOWE: DOSTAWA INFRASTRUKTURY POMIAROWEJ DLA WDROŻENIA INTELIGENTNEGO OPOMIAROWANIA (SYSTEMU AMI) W ENEA OPERATOR SP. Z O.O.

 

Uczestnicy - wymagania

Uczestnikiem Konsultacji może być podmiot, który spełnia przynajmniej jedno z poniższych kryteriów:

  • Dostarcza lub jest producentem liczników AMI lub urządzeń komunikacyjnych współpracujących z licznikami.
  • Prowadzi prace badawczo-rozwojowe w zakresie komunikacji z licznikami po sieciach elektrycznych lub radiowej.
  • Posiada minimum jedną koncesję na świadczenie usług telekomunikacyjnych w jednym z wymienionych standardów sieci komórkowych GSM: 2.G lub 2.5G lub 3G lub 3.5 lub 4G lub 5G na terenie całego obszaru Rzeczpospolitej Polskiej.

 

Przedmiot Konsultacji

Przedmiotem Konsultacji mogą być w szczególności:

  1. zagadnienia techniczne, technologiczne, prawne, wykonawcze, organizacyjne, handlowe, ekonomiczne oraz logistyczne, związane z realizacją Zamówienia zgodnie z potrzebami
    Zamawiającego;
  2. oszacowanie wartości planowanego zamówienia;
  3. najnowsze, najkorzystniejsze, najlepsze rozwiązania techniczne, technologiczne, prawne, organizacyjne, handlowe, ekonomiczne oraz logistyczne w dziedzinie będącej przedmiotem planowanego zamówienia;
  4. zebranie informacji służących do opracowania dokumentacji planowanego zamówienia.

 

Więcej pod linkiem: http://zamowienia.enea.pl:8080/rpuz/AnnouncementsPublicInfo.do?id=73571&isArchive=null

 

Źródło: zamowienia.enea.pl; fot.: freeimage / cricava