Breaking news
Guidehouse: 10 krajów, które znalazło się w 1Q22 w czołówce w magazynowaniu energii: USA, Chiny, Australia, Indie, Japonia, Hiszpania, Niemcy, Brazylia, Wielka Brytania i Francja.

innogy Stoen Operator kończy budowę dwóch nowych rozdzielczych punktów zasilania – RPZ Wschodnia i RPZ Szamoty, które wpisują się w część planu modernizacji warszawskiej sieci elektroenergetycznej.

 

innogyRPZ Wschodnia i RPZ Szamoty

Stacja RPZ Wschodnia zastąpi znajdujący się obok stary punkt rozdzielczy, który funkcjonuje od 1953 r. i obsługuje dużą część prawobrzeżnej Warszawy. Nowy obiekt został podany pod napięcie. Przez pewien czas obie stacje będą pracować jednocześnie, aby zapewnić nieprzerwane dostawy prądu. Ukończenie procesu przenoszenia obciążeń ze starej stacji do nowej jest przewidziane na 2022 rok.  

Stacja RPZ Szamoty powstała w miejscu stacji poprzemysłowej GSZ1 zasilającej Zakłady Przemysłu Ciągnikowego Ursus i odbiorców w jej bezpośrednim sąsiedztwie. Obecnie na dawnych terenach fabrycznych powstają nowe osiedla. Dla zapewnienia rozwoju sieci innogy Stoen Operator odkupił całość sieci energetycznej dawnych zakładów ZPC Ursus i przystąpił do jej modernizacji i rozbudowy. Elementem tych działań jest budowa nowej stacji rozdzielczej, która będzie obsługiwać część dzielnicy Ursus.  Prace budowlane są na ukończeniu.

Obie stacje, zgodnie z przyjętymi w innogy Stoen Operator standardami budowy tego typu obiektów, są całkowicie wnętrzowe. Dzięki temu zajmują kilka razy mniej terenu i mają bardziej estetyczny wygląd niż spotykane jeszcze do tej pory stacje napowietrzne. Z siecią dystrybucyjną połączone są w całości liniami kablowymi czyli prowadzonymi pod ziemią. Są też sterowane zdalnie.

 

Modernizacja i rozbudowa sieci to konieczność

Rolą rozdzielczych punktów zasilania jest przetwarzanie prądu wysokiego napięcia 110 kV na średnie i przesyłanie go do stacji transformatorowych, przetwarzających z kolei napięcie średnie na niskie. Budowa nowych, modernizacja istniejących stacji, a także zwiększanie potencjału sieci elektroenergetycznej, jest obowiązkiem operatora. Potrzeby energetyczne miast cały czas rosną, pomimo tego, że używamy coraz bardziej energooszczędnych urządzeń. Decyduje o tym rozbudowa i powstawanie nowych osiedli, obiektów handlowych, zakładów pracy i infrastruktury, a także fakt, że coraz więcej sprzętów i obszarów naszego życia jest zasilanych prądem elektrycznym. Budowane i modernizowane obiekty są wyposażane w urządzenia poprawiające komfort użytkowania (klimatyzacja), automatykę i infrastrukturę teleinformatyczną, co przekłada się na wzrost zapotrzebowania na moc i energię. Wyzwaniem determinującym potrzebę modernizacji infrastruktury energetycznej jest też dynamicznie rozwijająca się elektromobilność. Choć samochody elektryczne i hybrydowe na naszych ulicach wciąż stanowią mniejszość, to szybko ich przybywa. Sieci elektroenergetyczne muszą więc być przygotowane na możliwość ładowania wielu samochodów jednocześnie.

 

Źródło: media.mslgroup.pl