Breaking news
15.04.2021 r. 443 posłów zagłosowało za przyjęciem nowelizacji Prawa energetycznego wprowadzającego harmonogram wdrażania inteligentnych liczników, magazynowanie energii i OIRE

Mając na celu stymulowanie rozwoju innowacji w obszarze magazynowania energii elektrycznej, 30 kwietnia 2021 r. NCBR opublikowało postępowanie o udzielenie zamówienia na usługi B+R w ramach Przedsięwzięcia: "Magazynowanie energii elektrycznej".

 

Główny cel przedsięwzięcia

Głównym celem przedsięwzięcia "Magazynowanie energii elektrycznej" jest stworzenie innowacyjnego systemu magazynowania energii elektrycznej opartego o ogniwa galwaniczne. Przedsięwzięcie podzielone jest na dwa strumienie: "Bateria" oraz "System". NCBR dopuszcza, by jeden uczestnik przedsięwzięcia realizował jednocześnie Strumień "Bateria" oraz Strumień "System", w tym w ramach wykorzystania demonstratora baterii do wykonania demonstratora systemu na takich samych zasadach jak niezależni od siebie uczestnicy przedsięwzięcia.

NCBR zależy na opracowaniu taniego w utrzymaniu i wydajnego magazynu energii, którego użyteczność wyniesie około 7 lub więcej lat, a do jego budowy wykorzystane zostaną materiały w 95% przeznaczone do recyklingu.

 

Strumień "Bateria"

W ramach tego strumienia uczestnicy przedsięwzięcia będą opracowywać technologię ogniw galwanicznych i demonstrować jej działanie za pomocą prototypu ogniwa
(Etap I) oraz demonstratora baterii (Etap II).

 

Strumień "System"

W ramach tego strumienia uczestnicy przedsięwzięcia będą opracowywać technologię systemu magazynowania energii i demonstrować jego działanie za pomocą
prototypu systemu magazynowania energii (Etap I) oraz demonstratora systemu magazynowania energii (Etap II).

 

Etapy projektu

Do pierwszego etapu ogłoszonego 30 kwietnia br. przedsięwzięcia zostaną wybrane cztery firmy. Ich zadaniem będzie przeprowadzenie w ciągu 20 miesięcy prac badawczo-rozwojowych. Podmioty mają w ich trakcie przetestować prototypy ogniw galwanicznych oraz prototyp systemu sterowania całym systemem magazynowania. Wyniki testów i przedstawiona dokumentacja pozwolą na wybranie najlepszego pomysłu.

W drugim etapie projektu wezmą udział już tylko dwa podmioty (jeden podmiot wybrany do wykonania baterii, drugi podmiot do systemu), które będą miały pół roku na stworzenie dwóch demonstratorów systemu magazynowania. Ma się on składać m.in. z baterii, inwertera, obudowy oraz software systemów komunikacji z siecią. Finalnie zostaną zbudowane demonstratory, które – zainstalowane u odbiorców – potwierdzą, czy opracowana technologia jest gotowa do produkcji na szeroką skalę. W sumie, na wszystkie prace, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przeznaczy 12,9 mln zł. Są to środki z Funduszy Europejskich, z Programu Inteligentny Rozwój.

 

75/21/PU - Magazynowanie energii elektrycznej

  • Numer zamówienia:75/21/PU
  • Data rozpoczęcia: 30.04.2021
  • Data zakończenia: 07.06.2021 12:00
  • Wartość szacunkowa zamówienia:12,9 mln zł brutto
  • Link: https://www.gov.pl/web/ncbr/7521pu---magazynowanie-energii-elektrycznej
  •  

    Źródło: gov.pl; fot. partnersi.com.pl