Breaking news
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY Z PORTALEM Smart-Grids.pl W 2023 R. WIĘCEJ INFORMACJI: [email protected]

innogy Stoen Operator jest na etapie przygotowywania się do uruchomienia postępowania związanego z zakupem inteligentnych liczników AMI. W związku z tym 31 marca 2021 r. ogłoszono dialog techniczny nr PZ-8035 dotyczący dostaw Smart Meters.

freepik_snowingProwadzony dialog techniczny, będzie służyć konsultacji oraz pozyskaniu informacji w zakresie niezbędnym do przygotowania opisu przedmiotu zamówienia, specyfikacji warunków zamówienia oraz określenia warunków umowy. Przeprowadzenie dialogu technicznego nie zobowiązuje innogy Stoen operator do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w przedmiocie planowanego zamówienia. Wybór wykonawcy zostanie dokonany w trakcie odrębnego postępowania.

Zgłoszenie do udziału w dialogu technicznym należy złożyć e-mailowo do dnia 14 kwietina 2021. do godz. 12:00.

Pełna informacja o wymaganiach dostępna jest w załączniku 2 Regulaminu Dialogu Technicznego.

Zobacz: Pytania do dialogu technicznego.

 

Źródło: innogy.pl; fot.: freepik / snowing