Breaking news
Guidehouse: 10 krajów, które znalazło się w 1Q22 w czołówce w magazynowaniu energii: USA, Chiny, Australia, Indie, Japonia, Hiszpania, Niemcy, Brazylia, Wielka Brytania i Francja.

Startup Hilo Solutions zaoferował pierwsze polskie rozwiązanie do rozproszonej automatyzacji oraz optymalizacji DSR. W tę innowacyjną spółkę fundusz venture capital GT Technologies zainwestował już milion złotych.

freeimage Patrizio_MartoranaWg ENTSO-E rozwój usług DSR (ang. Demand Side Response, będzie kluczowy dla sukcesywnej integracji elastycznych usług w systemie elektroenergetycznym przyszłości. Rozwiązanie systemowe, za którym stoi Hilo Solutions, automatyzuje procesy DSR i może zarządzać rozproszonymi budynkami. W czasie kiedy nie ma redukcji mocy pomaga monitorować kluczowe parametry infrastruktury technicznej. System wykorzystuje aplikacje oraz lokalne sterowniki rozlokowane na obiektach, zarządzane przez główny serwer.

Technologia znajdzie swoje zastosowanie zarówno w dużych fabrykach i zakładach przemysłowych, a także na rozproszonych obiektach infrastruktury, integrując rozproszone źródła zasilania. Pozwoli także na uczestnictwo małych i średnich przedsiębiorstw w systemie DSR poprzez wykorzystanie istniejących źródeł zasilania zapasowego.

- HILO.1 to w pełni polskie rozwiązanie i jak dotąd unikatowe na skalę europejską, które wpisuje się w najważniejsze światowe trendy istniejące obecnie na styku branży IT oraz zarządzania infrastrukturą, takie jak: Big Data Analysis, Internet of Things czy Predictive Maintenance - mówi Maciej Grunt, pomysłodawca oraz CEO Hilo Solutions. - Stosowanie optymalizacji i automatyzacji to nieuchronna przyszłość. Jeżeli chcemy myśleć poważnie o transformacji energetycznej oraz spełnieniu kryteriów Green Deal takie rozwiązania muszą stać się koniecznością tym bardziej, że usługi DSR zwiększają stabilność systemu energetycznego.

Hilo Solutions z powodzeniem wdrożyła swoje rozwiązanie m.in. w spółce MCX zajmującej się realizacją złożonych projektów telekomunikacyjnych, a ostatnio zrealizowała także pilotażowe wdrożenie w zakładach Cegielski-Poznań S.A.

 

Źródło: GT Technologies; fot.: freeimage / Patrizio Martorana