Breaking news
Zapraszamy do współpracy w 2024 r.! Po więcej informacji skontaktuj się z nami mailowo: [email protected]

Zwiększające się zapotrzebowanie na energie elektryczną, konieczność znacznego zredukowania emisji CO2 do atmosfery i poprawa bilansu energetycznego wymuszają zrewolucjonizowanie polskiej energetyki. Tak naprawdę musi ona przejść kompletną transformację.

Przekształcić się z przestarzałego systemu opartego na węglu i szkodliwego dla środowiska do nowoczesnej inteligentnej energetyki produkującej energię z różnych źródeł przyjaznych dla środowiska i dostarczającej prąd tam, gdzie w danym momencie jest na niego największe zapotrzebowanie.

Trend ten – a właściwie już konieczność! – został dostrzeżony w największym polskim koncernie energetycznymi, jakim jest Polska Grupa Energetyczna (PGE).

Nowa strategia PGE

W swojej strategii zaprezentowanej w połowie października bieżącego roku, przedsiębiorstwo ogłosiło, że jego strategicznym celem jest osiągniecie neutralności klimatycznej do 2050 roku. Cel ten ma zostać osiągnięty dzięki całkowitej transformacji całej PGE i odejścia od węgla na rzecz nowoczesnych źródeł energii. Dlatego w najbliższych latach Grupa zamierza zainwestować wiele w nisko- i zeroemisyjne źródła energii oraz infrastrukturę do przesyłania energii elektrycznej.

Prezes zarządu PGE Wojciech Dąbrowski podczas prezentacji kierunku rozwoju podkreślił, że „w nowej strategii odpowiedzieliśmy na oczekiwania społeczne, zmiany regulacyjne oraz rynkowe i zdecydowanie postawiliśmy na nisko- i zeroemisyjne źródła energii. Nasz cel to neutralność klimatyczna Grupy w 2050 roku. Aby go zrealizować, przyspieszamy proces zmian w spółce. Już w 2030 roku PGE będzie całkowicie innym przedsiębiorstwem”.

Wyzwania dla KSE

Zaprezentowany plan wpisuje się w aktualne kierunki transformacji polskiego sektora energetycznego, który został przedstawiony w projekcie Polityki Energetycznej Polski do roku 2040. Zgodnie z jego zapisami coraz więcej energii w polskich domach i przedsiębiorstwach ma pochodzić z odnawialnych źródeł energii (OZE). Jednak aby móc korzystać z coraz większej liczby urządzeń zasilanych prądem z czystych i neutralnych dla klimatu źródeł, niezbędne będzie zbudowanie nowoczesnej sieci łączności i transmisji danych dla sektora energetycznego.

Coraz większe znaczenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych, rozproszonych i z natury rzeczy niestabilnych, stawia przed operatorami systemu przesyłowego i dystrybucyjnego nowe wyzwania. Muszą zapewnić stabilność pracy krajowego systemu elektroenergetycznego (KSE).

Konieczność podkreślił również minister Klimatu i Środowiska, który w rozmowie z Polską Agencją Prasową stwierdził, że „wraz ze wzrostem udziału źródeł odnawialnych aspekt ciągłości dostaw i zapewnienia bezpieczeństwa będzie przybierał na znaczeniu”.

Problem ten, jakim jest potrzeba zapewnienia bezpieczeństwa dystrybucji energii z wielu rozproszonych źródeł i dostosowywaniem jej do bieżącej podaży i popytu dostrzegł również były wiceprezes zarządu spółki PGE Systemy. Podczas konferencji EuroPOWER powiedział, że „kluczem do sprawnego zarządzania siecią staje się szybka i niezawodna wymiana informacji między pojedynczymi elementami systemu, wdrożenie algorytmów przetwarzających dane na sygnały sterujące, a także komunikacja, umożliwiająca sprawną realizację założonych celów”.

Potrzeba nowoczesnych ICT

Nowa Strategia PGE została oparta na trzech filarach: energia przyjazna dla środowiska, nowoczesne usługi energetyczne oraz sprawna i efektywna organizacja. Zagwarantowanie jakości nowoczesnych usług, efektywnej organizacji i odpowiedniej elastyczności nowego systemu energetycznego będzie wymagało zastosowanie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT). Muszą być oparte na niezawodnych systemach łączności i transmisji danych o wysokim poziomie bezpieczeństwa.

Rozwiązania te mają być podstawą budowy inteligentnego systemu zarządzania siecią energetyczną. Takiego, który umożliwi nadzór i zarządzanie siecią dystrybucyjną, dwukierunkową komunikację z wielu rozproszonych źródeł energii (takich, jak farmy fotowoltaiczne i wiatrowe, czy magazyny energii). Na rynku są dostępne już rozwiązania polskich producentów umożliwiające budowę inteligentnego, systemu do zarządzania siecią elektroenergetyczną.

inQL zdjęcie01System inQL

Jednym z takich systemów jest zaprojektowany przez inżynierów GRUPY WB system bezprzewodowej transmisji danych inQL. Rozwiązanie to, opracowane przez spółkę MindMade zostało z powodzeniem wdrożone u jednego z operatorów sieci energetycznej.

Wprowadzenie inQL objęło instalację kilkudziesięciu tysięcy inteligentnych routerów. Zapewniają bezpieczną – w kategoriach bezpieczeństwa informatycznego – transmisję danych o bardzo wysokim poziomie gwarancji świadczenia usług (SLA), na co pozwala m.in. redundancja technologii radiowych. Elementem rozwiązania GRUPY WB jest także system nadzoru, który umożliwia kontrolę i zarządzanie całą siecią.

System z bliska

System inQL to zestaw narzędzi sprzętowych i programowych stworzonych do zapewnienia niezawodnej i bezpiecznej transmisji danych. Opracowania spółki MindMade charakteryzują się skalowalnością, prostotą obsługi oraz otwartością na nowe technologii transmisji danych. System zapewnia wykorzystanie istniejących sieci typu 2G/3G/4G(LTE), ale otwarty jest także na LTE 450, 5G oraz technologie z rodziny LPWAN. inQL ma nieograniczony zasięg, co oznacza, że może zarządzać rozproszonymi instalacjami przesyłowymi o charakterze globalnym.

inQL schemat1

Opracowany przez konstruktorów GRUPY WB system doskonale sprawdza się w zastosowaniach klasy przemysłowej, jak automatyczne systemy odczytowe (AMI, sieci inteligentnych czujników, IoT, odczyty zdalne gazu, wody, kontrola parametrów środowiskowych), systemy sterujące (SCADA, IoT, inteligentne budynki, systemy alarmowe, kontrola dostępu) oraz w systemach monitoringu i przesyłu danych (inteligentny transport, fotoradary, CCTV, IT, monitoring środowiska, monitoring lasów). inQL działa wszędzie tam, gdzie istniejąca struktura przesyłowa jest niewystarczająca, a budowa nowej infrastruktury – ekonomicznie nieuzasadniona.

Polski przemysł dysponuje niezbędnymi rozwiązaniami do zaprojektowania i wdrożenia inteligentnego systemu energetyki przyszłości, który oparty jest o czyste źródła energii odnawialnej. Do jego wprowadzenia potrzebna jest tylko odważna decyzja polityczna. Decyzja na miarę przyszłych pokoleń.

 

GRUPA WB

© Artykuł sponsorowany