Breaking news
Targi ENERGETICS już 17-18 listopada 2020 w Lublinie! Smart-Grids.pl jako patron medialny zaprasza do udziału w wydarzeniu!

System cyfrowej łączności TETRA zostanie wdrożony w Energa OZE w celu zapewnienia niezawodnej łączności w bieżącej komunikacji i sytuacjach kryzysowych związanych z bezpieczeństwem energetycznym.

energaEnerga OZE będzie korzystać z systemu TETRA na terenie obiektów we Włocławku, Żydowie oraz w Straszynie. Usługa składać się będzie z głosowej komunikacji w standardzie cyfrowym. Pozwoli także na rejestrację rozmów oraz transmisję krótkich wiadomości tekstowych. Energa OZE będzie miała też możliwość połączeń z sieciami stacjonarnymi i komórkowymi, jak również bezpośrednio w ramach sieci TETRA z podmiotami takimi, jak Polskie Sieci Energetyczne czy Energa Operator.

Dostawcą usługi dla Energa OZE jest firma Enspirion, która oferuje kompleksową usługę łączności dyspozytorskiej w standardzie TETRA, w oparciu o infrastrukturę sieci zbudowanej przez Energa Operator.

Na potrzeby komunikacji Energa OZE rozbudowany zostanie aktualny zasięg sieci o dwie dodatkowe lokalizacje stacji bazowych: Elektrownię Wodną we Włocławku oraz Elektrownię Szczytowo-Pompową w Żydowie, gdzie niezawodna łączność jest kluczowa w sytuacjach kryzysowych, a także w  codziennej pracy, mając niebagatelny wpływ na bezpieczeństwo energetyczne.

 

Źródło: media.energa.pl