Breaking news
KNM 2022: europejski rynek baterii litowo-jonowych wzrośnie 50-krotnie w ciągu najbliższych 10 lat

 

Katowice to pierwsze polskie miasto, które wypełniło zapisy ustawy o elektromobilności.

IZCO obowiązkach gmin wynikających z ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych, w zakresie budowy ogólnodostępnych stacji ładowania i wyznaczenia operatora oraz dostawcy usług ładowania na tych stacjach mieliśmy okazję pisać w tekście z 23 marca 2020 r.

W art. 60 ust. 1 ustawy o elektromobilności określono minimalną liczbę punktów ładowania zainstalowanych do dnia 31 grudnia 2020 r. w ogólnodostępnych stacjach ładowania, która wynosi: c) 100 – w gminach o liczbie mieszkańców wyższej niż 150 000, w których zostało zarejestrowanych co najmniej 95 000 pojazdów samochodowych i na 1000 mieszkańców przypada co najmniej 400 pojazdów samochodowych.

W Katowicach działa już 115 punktów ładowania, co oznacza, że miasto wypełniło już z naddatkiem ustawowy obowiązek. Duży udział w budowie stacji ładowania miał TAURON, który postawił 86 punktów. Sieć TAURONA to 40 stacji ogólnodostępnych, w tym 5 stacji DC (ładowanych prądem stałym) oraz 35 stacji AC (zasilanych prądem zmiennym). Stacja ładowania AC składa się z dwóch punktów ładowania, a stacja DC, w zależności od modelu, z trzech albo czterech punktów.

Stacje TAURONA zasilane z sieci OSD dostarczają energię elektryczną pozyskiwaną z odnawialnych źródeł: elektrowni wodnych i farm wiatrowych. Pochodzenie energii potwierdza Polskie Towarzystwo Certyfikacji Energii (PTCE) w Poznaniu.

Rozwój elektromobilności to istotny element nabierającego tempa Zielonego Zwrotu TAURONA oraz narzędzie walki z niską emisją w miastach – mówi Filip Grzegorczyk, prezes zarządu TAURON Polska Energia. – Przykład Katowic, gdzie zbudowaliśmy infrastrukturę ładowania i uruchomiliśmy usługę carsharingu, pokazuje, że jesteśmy dla samorządów wiarygodnym i kompetentnym partnerem, posiadającym kompleksowe rozwiązania w zakresie e-mobilności  – dodaje prezes TAURONA.

– Katowice są liderem w zakresie elektromobilności, to innowacyjne podejście jest doceniane z wielu względów – także ekologicznych. Pierwszy samochód elektryczny zakupiliśmy już w 2012 roku. Dzisiaj już wiemy, że elektryczne pojazdy odgrywają coraz większą rolę w naszym życiu, dlatego jednocześnie rozwijamy bazę stacji ładowania pojazdów elektrycznych w mieście – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic. – Przeprowadziliśmy kompleksowe postępowanie na dzierżawę nieruchomości pod lokalizację 30 stacji ładowania na terenach miejskich. Była to strategiczna decyzja, dzięki której dzisiaj w mieście funkcjonuje łącznie 115 punktów ładowania. Warto dodać, iż kolejnych 11 punktów jest w trakcie uruchamiania, natomiast 23 punkty znajdują się w budowie i zostaną uruchomione do końca roku. Uzupełnieniem tych działań jest zakup kolejnych autobusów elektrycznych, a także pojazdów porządkowych, które są już w flocie MPGK Katowice i dbają o czystość miasta.

Stacje TAURON usytuowane są w centrum miasta, m.in. przy Międzynarodowym Centrum Kongresowym, Hotelu Vienna House przy ulicy Sokolskiej, ale także w dzielnicach Katowic: os. Witosa, Ligocie, Bogucicach, os. Bażantowo, Giszowcu. Infrastruktura rozłożona równomiernie na terenie całego miasta pozwala na zaplanowanie trasy przejazdu tak, by po drodze naładować samochód. Jest to tym bardziej wygodne, że Katowice wiele ciekawych miejsc i architektonicznych perełek skrywają poza ścisłym centrum.

Wszystkie stacje ładowania TAURON są dostępne w aplikacji eMap od TAURONA, która służy m.in. do nawigowania ładowarek, autoryzacji użytkownika oraz rozliczenia Klienta za usługę ładowania.

 

Źródło: media.tauron.pl, fot.: IZC