Breaking news
Zapraszamy do współpracy w 2024 r.! Po więcej informacji skontaktuj się z nami mailowo: [email protected]

25 lutego 2020 r. Energa-Operator S.A. ogłosiła postępowanie pn. "Dostawa magazynu energii" (Numer referencyjny: P/1/0017/2020). Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, dostawa montaż i uruchomienie systemu magazynu energii elektrycznej, o mocy nominalnej nie mniejszej niż 1 MW i pojemności nie mniejszej niż 2 MWh.

Termin składania ofert mija 27 marca 2020 o 11:00. Otwarcie kopert nastąpi tego samego dnia o 12:00 w Energa-Operator SA, ul. M. Reja 23, pok. B_0.06.

Przedmiotem zamówienia obejmuje:

  1. Wykonanie projektu magazynu energii o mocy nominalnej nie mniejszej niż 1 MW i pojemności nie mniejszej niż 2 MWh podlegającego akceptacji w zakresie współpracy z siecią przez Zamawiającego wraz z uzyskaniem niezbędnych zgód administracyjnych, 1.2. dostawa magazynu energii o mocy nominalnej nie mniejszej niż 1 MW i pojemności nie mniejszej niż 2 MWh wraz z systemem sterowania i nadzoru magazynu.
  2. Wykonanie wszelkich prac niezbędnych do uruchomienia magazynu energii w tym przyłączenie do pola 15 kV, uruchomienie komunikacji z regulatorem oraz przeprowadzenie niezbędnych testów.
  3. Wykonanie i dostarczenie dokumentacji powykonawczej.
  4. Zapewnienie gwarancji na magazyn energii wraz z systemem sterowania i nadzoru w okresie 5 lat. 2. Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ/umowy, dostępny na stronie https://zakupy.energa-operator.pl.

 

Więcej na: https://zakupy.energa-operator.pl/app/demand/notice/public/2183/details