Breaking news
Zapraszamy do współpracy w 2024 r.! Po więcej informacji skontaktuj się z nami mailowo: [email protected]

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. opublikowały wstępne wyniki aukcji głównej na rok dostaw 2026. Finalna moc obowiązku mocowego, jaki zakontraktowała Grupa Energa, to 2196,059 MW, co stanowi aż 30,5% całego wolumenu mocy zakontraktowanego w aukcji.

 

freeimage_Ivan_ProleZgodnie z informacjami podanymi przez PSE S.A., cena zamknięcia aukcji wyniosła 400,39 zł/kW/rok. Oznacza to, że planowany blok gazowo-parowy w Ostrołęce przez cały czas trwania uzyskanego kontraktu mocowego, który został zawarty na 17 lat, liczyć może na całościowy przychód wynoszący co najmniej 4,73 mld zł. Jednostka zakontraktowała ok. 696 MW obowiązku mocowego. Drugi planowany blok gazowo-parowy zgłoszony do tej aukcji, w Grudziądzu, z zakontraktowanym obowiązkiem mocowym ok. 518 MW może w tym samym czasie liczyć na przychód sięgający min. 3,52 mld zł. Finalne przychody w danym roku dla ww. planowanych inwestycji ustalą się po korekcie ceny z aukcji o wskaźnik inflacji.

Zwycięstwo dwóch planowanych bloków gazowo-parowych, które zakontraktowały łącznie ok. 1 214 MW mocy, stworzy możliwość wykorzystania procedury opisanej w art. 47b ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy, które umożliwi spółce celowej Elektrownia Ostrołęka Sp. z o.o. wypowiedzenie, bez kar umownych, umowy mocowej zawartej w 2018 r. dla projektu węglowego.

Pozostałe obiekty grupy Energa, które zawarły umowy mocowe to: Elektrownia Szczytowo-Pompowa Żydowo (ok. 101 MW), małe elektrownie wodne (10 MW), Elektrownia Wodna Włocławek (15 MW), Elektrownia Ostrołęka B (ok. 136 MW) oraz jednostki redukcji zapotrzebowania DSR (720 MW). Zakontraktowane istniejące jednostki wytwórcze i DSR (łącznie ok. 982 MW) na 2026 rok, osiągną przychodów wynoszących ok. 393 mln zł.

Zgodnie z art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy wszystkie umowy mocowe zostały zawarte 20 grudnia 2021 r. pod warunkiem zawieszającym do czasu ogłoszenia ostatecznych wyników aukcji. Ostateczne wyniki aukcji mocy ogłosi Prezes URE w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie internetowej, w pierwszym dniu roboczym następującym po 21. dniu od dnia zakończenia aukcji mocy.

 

Źródło: media.energa.pl; fot.: freeimage / Ivan Prole