Breaking news
Zapraszamy do współpracy w 2024 r.! Po więcej informacji skontaktuj się z nami mailowo: [email protected]

Obroty gazem ziemnym na rynku spot TGE (RDNiBg) wyniosły w czerwcu 2024 r. 1 466 448 MWh, co oznacza wzrost o 71,2 proc. rok do roku oraz o 49,4 proc. względem maja 2024 r. Był to najwyższy czerwcowy wolumen obrotu na tym rynku w całej jego dotychczasowej historii.

 

Energia elektryczna

Wolumen obrotu energią elektryczną na TGE wyniósł w czerwcu 2024 r. 12 312 101 MWh, co oznacza spadek o 5,5 proc. w stosunku do czerwca 2023 r. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na RDN ukształtowała się w czerwcu br. na poziomie 496,88 zł/MWh i jest to wzrost o 118,90 zł/MWh w porównaniu do maja br. Na RTPE średnia ważona cena kontraktu rocznego z dostawą pasmową w roku 2025 (BASE_Y-25) wyniosła w czerwcu 2024 r. 474,40 zł/MWh, co stanowi spadek o 4,66 zł/MWh względem analogicznej ceny tego kontraktu w poprzednim miesiącu.

 

Gaz ziemny

Na rynku gazu ziemnego zawarto w czerwcu 2024 r. transakcje o wolumenie 13 440 215 MWh, co stanowi wzrost r/r o 74,0 proc. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na RDNiBg ukształtowała się na poziomie 167,98 zł/MWh i jest o 17,38 zł/MWh wyższa względem miesiąca poprzedniego. Z kolei na RTPG średnia ważona cena kontraktu z dostawą w roku 2025 (GAS_BASE_Y-25) wyniosła w czerwcu br. 181,14 zł/MWh, czyli o 6,89 zł/MWh mniej względem analogicznej ceny tego kontraktu w maju br.

 

Prawa majątkowe

Wolumen obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE ukształtował się w czerwcu br. na poziomie 1 653 716 MWh, co stanowi spadek r/r o 17,6 proc. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na sesjach RPM wyniosła dla instrumentu PMOZE_A 39,05 zł/MWh i jest to spadek o 3,23 zł/MWh względem maja 2024 r.

Obroty prawami majątkowymi dla efektywności energetycznej spadły w czerwcu br. o 20,0 proc. r/r,do poziomu 16 771 toe. Średnia ważona cena sesyjna instrumentu PMEF_F wyniosła 3 680,68 zł/toe, co oznacza wzrost względem maja br. o 780,79 zł/toe.

 

Gwarancje pochodzenia

Obroty gwarancjami pochodzenia energii elektrycznej wytworzonej w OZE wyniosły w czerwcu 2024 r. 3 851 701 MWh, co oznacza spadek o 40,9 proc. r/r. Średnia ważona cena gwarancji energii elektrycznej wytworzonej w OZE ukształtowała się na poziomie 7,49 zł/MWh i stanowi to wzrost o 1,28 zł/MWh w stosunku do poprzedniego miesiąca.

 

Energia elektryczna

Wolumen miesięczny (MWh)

Wolumen w miesiącu poprzednim (MWh)

Wolumen miesięczny w roku poprzednim (MWh)

RAZEM

12 312 101

8 485 226

13 032 025

RDB (RTG)

162 812

165 321

508 078

RDN (RTG)

3 931 119

3 764 701

4 757 313

RTPE (OTF)

8 218 170

4 555 204

7 766 633

Gaz ziemny

Wolumen miesięczny (MWh)

Wolumen w miesiącu poprzednim (MWh)

Wolumen miesięczny w roku poprzednim (MWh)

RAZEM

13 440 215

9 683 673

7 725 047

RDBg (RTG)

209 040

245 051

188 153

RDNg (RTG)

1 257 408

736 464

668 520

RTPG (OTF)

11 973 767

8 702 158

6 868 374

Prawa majątkowe dla energii elektrycznej z OZE

Wolumen miesięczny (MWh)

Wolumen w miesiącu poprzednim (MWh)

Wolumen miesięczny w roku poprzednim (MWh)

RAZEM

1 653 716

2 339 240

2 006 250

zielone certyfikaty

1 626 270

2 302 267

1 970 658

sesje RPM (RTG)

325 162

330 144

470 502

sesje RTPM (OTF)

0

0

0

TP na RPM (RTG)

1 301 108

1 972 123

1 500 156

błękitne certyfikaty

27 446

36 973

35 592

sesje RPM (RTG)

23 856

30 971

33 413

TP na RPM (RTG)

3 590

6 003

2 179

Prawa majątkowe dla efektywności energetycznej

Wolumen miesięczny (toe)

Wolumen w miesiącu poprzednim (toe)

Wolumen miesięczny w roku poprzednim (toe)

RAZEM

16 771

13 063

20 974

sesje RPM (RTG)

15 976

12 068

18 209

TP na RPM (RTG)

795

994

2 765

Gwarancje pochodzenia energii elektrycznej

Wolumen miesięczny (MWh)

Wolumen w miesiącu poprzednim (MWh)

Wolumen miesięczny w roku poprzednim (MWh)

RAZEM

3 851 701

4 832 528

6 515 395

OZE

3 851 701

4 832 528

6 515 395

kogeneracja

0

0

0

Źródło: tge.pl