Breaking news
Zapraszamy do współpracy w 2024 r.! Po więcej informacji skontaktuj się z nami mailowo: [email protected]

Obroty gwarancjami pochodzenia energii elektrycznej wytworzonej w OZE wzrosły w maju br. o 66,6 proc. względem maja ub.r., do poziomu 4 832 528 MWh. Obroty tym towarem osiągnęły w pierwszych pięciu miesiącach roku już niespełna 26,8 TWh i przekroczyły zarazem poziom z rekordowego do tej pory półrocza, okresu styczeń–czerwiec ub.r. (25,7 TWh).

 

Energia elektryczna

Wolumen obrotu energią elektryczną na TGE wyniósł w maju 2024 r. 8 485 226 MWh, co oznacza spadek o 17,7 proc. w stosunku do maja 2023 r. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na RDN ukształtowała się w maju br. na poziomie 377,98 zł/MWh i jest to wzrost o 20,05 zł/MWh w porównaniu do kwietnia br. Na RTPE średnia ważona cena kontraktu rocznego z dostawą pasmową w roku 2025 (BASE_Y-25) wyniosła w maju 2024 r. 479,06 zł/MWh, co stanowi wzrost o 12,09 zł/MWh względem analogicznej ceny tego kontraktu w poprzednim miesiącu.

 

Gaz ziemny

Na rynku gazu ziemnego zawarto w maju 2024 r. transakcje o wolumenie 9 683 673 MWh, co stanowi wzrost r/r o 1,6 proc. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na RDNiBg ukształtowała się na poziomie 150,60 zł/MWh i jest o 9,94 zł/MWh wyższa względem miesiąca poprzedniego. Z kolei na RTPG średnia ważona cena kontraktu z dostawą w roku 2025 (GAS_BASE_Y-25) wyniosła w maju br. 188,03 zł/MWh, czyli o 13,84 zł/MWh więcej względem analogicznej ceny tego kontraktu w kwietniu br.

 

Prawa majątkowe

Wolumen obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE ukształtował się w maju br. na poziomie 2 339 240 MWh, co stanowi spadek r/r o 15,3 proc. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na sesjach RPM wyniosła dla instrumentu PMOZE_A 42,28 zł/MWh i jest to spadek o 0,39 zł/MWh względem kwietnia 2024 r.

Obroty prawami majątkowymi dla efektywności energetycznej wzrosły w maju br. o 34,3 proc. r/r,do poziomu 13 063 toe. Średnia ważona cena sesyjna instrumentu PMEF_F wyniosła 2 899,89 zł/toe, co oznacza wzrost względem kwietnia br. o 504,86 zł/toe.

 

Gwarancje pochodzenia

Obroty gwarancjami pochodzenia energii elektrycznej wytworzonej w OZE wyniosły w maju 2024 r. 4 832 528 MWh, co oznacza wzrost o 66,6 proc. r/r. Średnia ważona cena gwarancji energii elektrycznej wytworzonej w OZE ukształtowała się na poziomie 6,21 zł/MWh i stanowi to spadek o 1,38 zł/MWh w stosunku do poprzedniego miesiąca.

 

Energia elektryczna

Wolumen miesięczny (MWh)

Wolumen w miesiącu poprzednim (MWh)

Wolumen miesięczny w roku poprzednim (MWh)

RAZEM

8 485 226

9 198 460

10 309 290

RDB (RTG)

165 321

203 580

346 132

RDN (RTG)

3 764 701

3 555 549

4 138 216

RTPE (OTF)

4 555 204

5 439 331

5 824 942

Gaz ziemny

Wolumen miesięczny (MWh)

Wolumen w miesiącu poprzednim (MWh)

Wolumen miesięczny w roku poprzednim (MWh)

RAZEM

9 683 673

9 457 393

9 527 163

RDBg (RTG)

245 051

359 408

286 878

RDNg (RTG)

736 464

1 623 192

1 007 040

RTPG (OTF)

8 702 158

7 474 793

8 233 245

Prawa majątkowe

dla energii elektrycznej z OZE

Wolumen miesięczny (MWh)

Wolumen w miesiącu poprzednim (MWh)

Wolumen miesięczny w roku poprzednim (MWh)

RAZEM

2 339 240

1 669 784

2 762 627

zielone certyfikaty

2 302 267

1 643 133

2 722 876

sesje RPM (RTG)

330 144

461 747

567 904

sesje RTPM (OTF)

0

0

0

TP na RPM (RTG)

1 972 123

1 181 385

2 154 971

błękitne certyfikaty

36 973

26 651

39 751

sesje RPM (RTG)

30 971

21 368

36 323

TP na RPM (RTG)

6 003

5 283

3 428

Prawa majątkowe

dla efektywności energetycznej

Wolumen miesięczny (toe)

Wolumen w miesiącu poprzednim (toe)

Wolumen miesięczny w roku poprzednim (toe)

RAZEM

13 063

12 800

9 725

sesje RPM (RTG)

12 068

12 664

9 528

TP na RPM (RTG)

994

136

197

Gwarancje pochodzenia

energii elektrycznej

Wolumen miesięczny (MWh)

Wolumen w miesiącu poprzednim (MWh)

Wolumen miesięczny w roku poprzednim (MWh)

RAZEM

4 832 528

4 919 166

2 900 952

OZE

4 832 528

4 919 166

2 900 952

kogeneracja

0

0

0

 

Źródło: tge.pl