Breaking news
Zapraszamy do współpracy w 2024 r.! Po więcej informacji skontaktuj się z nami mailowo: [email protected]

Obroty na rynku spot energii elektrycznej osiągnęły drugi najwyższy poziom w historii TGE. Wyniosły one w sierpniu 5 700 138 MWh, a więc mniej jedynie względem stycznia bieżącego roku (6 180 676 MWh).

 

Energia elektryczna

Wolumen obrotu energią elektryczną na TGE wyniósł w sierpniu 2023 r. 12 639 669 MWh, co oznacza wzrost o 7,7 proc. w stosunku do sierpnia 2022 r. Obroty na rynku spot energii elektrycznej osiągnęły drugi najwyższy poziom w historii TGE. Wyniosły one w sierpniu 5 700 138 MWh, a więc mniej jedynie względem stycznia bieżącego roku (6 180 676 MWh). Rekordowe dzienne obroty miały miejsce na RDN dla dnia dostawy 31 sierpnia (351 858,3 MWh), a na RDB dla dnia dostawy 9 sierpnia (103 874,4 MWh). Średnia ważona wolumenem obrotu cena na RDN ukształtowała się w sierpniu br. na poziomie 517,07 zł/MWh i jest to spadek o 34,39 zł/MWh w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Na RTPE średnia ważona cena kontraktu rocznego z dostawą pasmową w roku 2024 (BASE_Y-24) wyniosła w sierpniu 2023 r. 634,30 zł/MWh, co stanowi spadek o 21,36 zł/MWh względem analogicznej ceny tego kontraktu w lipcu br.

 

Gaz ziemny

Na rynku gazu ziemnego zawarto w sierpniu 2023 r. transakcje o wolumenie 7 671 861 MWh, co stanowi spadek r/r o 2,0 proc. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na RDNiBg ukształtowała się na poziomie 175,89 zł/MWh i jest o 25,77 zł/MWh wyższa względem miesiąca poprzedniego. Z kolei na RTPG średnia ważona cena kontraktu z dostawą w roku 2024 (GAS_BASE_Y-24) wyniosła w sierpniu br. 260,79 zł/MWh, czyli o 10,19 zł/MWh więcej względem analogicznej ceny tego kontraktu w lipcu br.

 

Prawa majątkowe

Wolumen obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE ukształtował się w sierpniu 2023 r. na poziomie 1 105 142 MWh, co stanowi spadek r/r o 45,1 proc. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na sesjach RPM wyniosła dla instrumentu PMOZE_A 130,09 zł/MWh i jest to spadek o 38,28 zł/MWh względem lipca 2023 r.

Obroty prawami majątkowymi dla efektywności energetycznej zmalały w sierpniu 2023 r. o 6,7 proc. r/r, do poziomu 5 866 toe. Średnia ważona cena sesyjna instrumentu PMEF_F wyniosła 2 050,36 zł/toe, co oznacza spadek względem lipca br. o 43,57 zł/toe.

 

Gwarancje pochodzenia

Obroty gwarancjami pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE wyniosły w sierpniu 2023 r. 4 270 842 MWh, co oznacza wzrost o 106,0 proc. r/r. Średnia ważona cena gwarancji dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE ukształtowała się na poziomie 17,03 zł/MWh i stanowi to wzrost o 4,58 zł/MWh w stosunku do poprzedniego miesiąca.

 

Energia elektryczna Wolumen miesięczny (MWh) Wolumen w miesiącu poprzednim (MWh) Wolumen miesięczny w roku poprzednim (MWh)
RAZEM 12 639 669 10 281 974 11 732 149
RDB (RTG) 518 645 250 137 162 475
RDN (RTG) 5 181 493 4 227 807 2 349 990
RTPE (OTF) 6 939 531 5 804 029 9 219 684

Gaz ziemny Wolumen miesięczny (MWh) Wolumen w miesiącu poprzednim (MWh) Wolumen miesięczny w roku poprzednim (MWh)
RAZEM 7 671 861 8 913 971 7 832 282
RDBg (RTG) 131 905 129 570 180 313
RDNg (RTG) 564 888 904 824 611 544
RTPG (OTF) 6 975 068 7 879 577 7 040 425

Prawa majątkowe
dla energii elektrycznej z OZE

Wolumen miesięczny (MWh) Wolumen w miesiącu poprzednim (MWh) Wolumen miesięczny w roku poprzednim (MWh)
RAZEM 1 105 142 1 267 710 2 011 635
zielone certyfikaty 1 075 314 1 240 120 1 975 840
sesje RPM (RTG) 538 617 449 716 517 928
sesje RTPM (OTF) 0 0 0
TP na RPM (RTG) 536 698 790 404 1 457 911
błękitne certyfikaty 29 827 27 590 35 796
sesje RPM (RTG) 22 119 20 781 24 889
TP na RPM (RTG) 7 709 6 809 10 907

Prawa majątkowe
dla efektywności energetycznej

Wolumen miesięczny (toe) Wolumen w miesiącu poprzednim (toe) Wolumen miesięczny w roku poprzednim (toe)
RAZEM 5 866 4 247 6 289
sesje RPM (RTG) 5 865,442 4 245 6 289
TP na RPM (RTG) 0,200 2 0

Gwarancje pochodzenia
energii elektrycznej

Wolumen miesięczny (MWh) Wolumen w miesiącu poprzednim (MWh) Wolumen miesięczny w roku poprzednim (MWh)
RAZEM 4 270 842 3 547 290 2 073 521
OZE 4 270 842 3 547 290 2 073 521
kogeneracja 0 0 0

Źródło: tge.pl