Breaking news
15.04.2021 r. 443 posłów zagłosowało za przyjęciem nowelizacji Prawa energetycznego wprowadzającego harmonogram wdrażania inteligentnych liczników, magazynowanie energii i OIRE

W marcu 2021 r. Towarowa Giełda Energii odnotowała rekordowy wolumen obrotu gwarancjami pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE, który wyniósł4 818 019 MWh.

Energia elektryczna

Wolumen obrotu energią elektryczną na TGE wyniósł w marcu 2021 roku 18 366 529 MWh,co oznacza spadek o 37,5 proc. w stosunku do marca 2020 roku. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na RDN ukształtowała się w marcu na poziomie 277,63 zł/MWh i jest to wzrost o 4,29 zł/MWh w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Na RTPE średnia ważona cena kontraktu rocznegoz dostawą pasmową w roku 2022 (BASE_Y-22) wyniosła w marcu 293,92 zł/MWh, co stanowi wzrosto 21,56 zł/MWh względem analogicznej ceny tego kontraktu w lutym 2021 r.

Gaz ziemny

Na rynku gazu ziemnego zawarto w marcu transakcje o wolumenie 9 992 845 MWh. Oznaczato spadek r/r o 32,6 proc. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na RDNiBg wyniosła w marcu 93,27 zł/MWh i jest to spadek o 1,15 zł/MWh względem poprzedniego miesiąca. Z kolei na RTPG cena średnia ważona kontraktu z dostawą w roku 2022 (GAS_BASE_Y-22) wyniosła w marcu 92,77 zł/MWh, czyli o 5,16 zł/MWh więcej względem analogicznej ceny tego kontraktuw lutym 2021 r.

Prawa majątkowe

Wolumen obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE wyniósłw marcu 3 042 776 MWh, co stanowi wzrost r/r o 33,5 proc. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na sesjach RPM wyniosła dla instrumentu PMOZE_A 147,56 zł/MWh i oznacza to wzrosto 5,31 zł/MWh względem lutego 2021 r.

Obrót prawami majątkowymi dla efektywności energetycznej zmalał w marcu o 25,0 proc. r/r,do poziomu 11 329 toe. Średnia ważona cena sesyjna instrumentu PMEF_F wyniosła 1 915,41 zł/toe (wzrost względem lutego 2021 r. o 17,50 zł/toe).

Gwarancje pochodzenia

Obrót gwarancjami pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE wyniósł 4 818 019 MWh, co stanowi wzrost o 133,6 proc. r/r. Przewyższając 4 188 501 MWh z grudnia roku 2018, jestto najwyższy wolumen miesięczny w historii obrotu tym towarem na TGE. Średnia ważona cena wyniosła w marcu 0,97 zł/MWh i jest to spadek o 0,24 zł/MWh w stosunku do lutego br.

 

Energia elektryczna

Wolumen miesięczny (MWh)

Wolumen (MWh)w miesiącu poprzednim

Wolumen miesięczny (MWh) w roku poprzednim

Razem

18 366 529

16 910 211

29 372 771

RDB (RTG)

242 417

215 442

67 001

RDN (RTG)

2 950 664

3 016 055

2 847 915

RTPE (OTF)

15 173 448

13 678 714

26 457 855

Gaz ziemny

Wolumen miesięczny (MWh)

Wolumen (MWh)w miesiącu poprzednim

Wolumen miesięczny (MWh) w roku poprzednim

Razem

9 992 845

11 691 148

14 831 272

RDBg (RTG)

625 430

862 880

679 033

RDNg (RTG)

2 615 198

2 542 632

2 491 799

RTPG (OTF)

6 752 217

8 285 636

11 660 440

Prawa majątkowe


dla energii elektrycznej z OZE

Wolumen miesięczny (MWh)

Wolumen (MWh)w miesiącu poprzednim

Wolumen miesięczny (MWh) w roku poprzednim

Razem

3 042 776

2 723 634

2 279 124

zielone certyfikaty

2 991 707

2 675 056

2 218 491

sesje RPM (RTG)

765 893

621 790

784 751

sesje RTPM (OTF)

0

0

-

TP na RPM (RTG)

2 225 813

2 053 266

1 433 740

błękitne certyfikaty

51 070

48 579

60 634

sesje RPM (RTG)

49 516

39 130

50 025

TP na RPM (RTG)

1 553

9 449

10 608

Prawa majątkowe


dla efektywności energetycznej

Wolumen miesięczny(toe)

Wolumen (toe)w miesiącu poprzednim

Wolumen miesięczny (toe)w roku poprzednim

Razem

11 329

8 602

15 101

sesje RPM (RTG)

11 094

8 401

12 985

TP na RPM (RTG)

235

201

2 116

Gwarancje pochodzenia


energii elektrycznej

Wolumen miesięczny(MWh)

Wolumen (MWh)w miesiącu poprzednim

Wolumen miesięczny (MWh)w roku poprzednim

Razem

4 818 019

1 980 233

2 062 830

OZE

4 818 019

1 980 233

2 062 830

kogeneracja

0

0

0

Źródło: tge.pl