Breaking news
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY Z PORTALEM Smart-Grids.pl W 2023 R. WIĘCEJ INFORMACJI: [email protected].

Instytut Energetyki Odnawialnej przedstawił podsumowanie koniunktury w krajowej branży fotowoltaicznej na tle globalnych trendów giełdowych.

Od 2020 r. Polska ma swój indeks koniunktury w branży fotowoltaicznej (IEO_PV), który jest powiązany z notowaniami na warszawskim parkiecie i kompatybilny z notowaniami i indeksami światowymi. Umożliwia to porównywanie atrakcyjność krajowego rynku PV z trendami globalnymi. Dzięki temu widać np. jak silnie wycena polskiej fotowoltaiki poderwała się w górę od trendów świtowych w miesiącach lipiec–październik 2020 r. i jak wróciła na drogę zrównoważonego rozwoju na początku 2021 r. Branża fotowoltaiczna w 2020 r. mocno zyskała na swojej popularności i wartości, co przełożyło się na wzrost w Polsce, jak i na świecie, natomiast tempo i dynamika wzrostu są z goła odmienne. Widać to wyraźnie porównując indeks IEO_PV z globalnym Guggenheim Solar ETF (TAN) za rok 2020 na wykresie znajdującym się poniżej.

ieopv

Mimo rozprzestrzeniającej się pandemii poza Chiny, już początek roku 2020 przyniósł wzrost w Polsce o około 40%, natomiast globalnie o niespełna 30%. W połowie lutego ub.r. sytuacja epidemiologiczna zaczęła się pogarszać, co w naszym kraju przełożyło się na ogłoszenie pierwszego lockdownu. W Polsce, jak i globalnie, wartości zaczęły mocno spadać, lecz na szczęście nie trwało to długo i już w maju wartość indeksu IEO_PV znalazła się powyżej zera (w stosunku do początku roku 2020) i systematycznie zaczął znowu wzrastać. Z pewnością, po chwili wahania z czasu początku pandemii (marzec-kwiecień), zapowiedzi Ministerstwa Klimatu związane z przedłużeniem systemu aukcyjnego i nadbierający impetu programu „Mój prąd” miały wpływ na nowe plany inwestycyjne firm, co podniosło dobre nastroje dla branży także na rynkach finansowych.

Pomimo zamknięcia lub ograniczenia działalności niektórych gałęzi gospodarki z powodu pandemii, branża fotowoltaiczna nie zwalniała tempa, wręcz przeciwnie. Moc zainstalowana w Polsce na koniec roku 2020 przekroczyła 3,5 GW, gdzie na koniec 2019 było to prawie 1,5 GW. Oznacza to wzrost r/r o ponad 150%. Polska stała się czwartym rynkiem w UE i aspiruje do pierwszej dziesiątki rynków globalnych.

Ze względu na rozwój pandemii na różnych kontynentach i w różnych krajach, wzrost indeksu globalnego postępował wolniej. Wartość dodatnią osiągnął później - w drugiej połowie maja. Prawdziwy „boom” w Polsce nastąpiła na początku lipca gdzie wartość IEO_PV w przeciągu kilku dni skoczyła do ponad 250%, natomiast miesiąc później było to już ponad 370%. Przyrost ten odbył się w bardzo szybkim tempie i był spowodowany wzrostem sprzedaży instalacji fotowoltaicznych głownie przez firmę Columbus Energy, która napędziła rynek. Poziom okazał się być szczytem z którego potem nastąpił spadek i korekta wyceny niektórych firm. Sytuację pogorszył drugi lockdown na przełomie października i listopada. W tym czasie wartość indeksu IEO_PV spadła o ponad 255% i znalazła się na poziomie indeksu Guggenheim Solar ETF (TAN), który w tym czasie po stopniowym wzroście do 150% również lekko spadła o około 20%. Końcówka roku 2020 przenosi spokojny i systematyczny wzrost na świecie, natomiast w Polsce IEO_PV znowu wzrasta do poziomu około 200% i do końca roku fluktuuje mniej więcej na tym poziomie. W samej końcówce roku indeks Guggenheim Solar ETF (TAN) przewyższa wartość IEO_PV.

Podsumowując, cały rok 2020 był dla branży fotowoltaicznej olbrzymim wzrostem, jednak z w Polsce inaczej niż globalnie. W naszym kraju miało miejsce bardzo szybkie tempo wzrostu by końcem roku osiągnąć poziom, który zaczyna się stabilizować i dopiero zweryfikuje rynek pod kątem być może kolejnego wzrostu lub nawet i spadku. Ostatecznie Polska branża PV zaczęła rok 2020 na podobny poziomie jak rynki globalne i na podobnym zakończyła, przez co punk startu jest znowu ten sami.

Trend indeksu globalnego Guggenheim Solar ETF (TAN) w 2021 roku prognozowany jest na wzrost o 25-30%, więc będzie on dobrym punktem odniesienia i porównania z rynkiem fotowoltaicznym w Polsce w najbliższym roku.

Aktualne notowania wartości indeksu IEO_PV i comiesięczne komentarze dostępne są pod adresem https://ieo.pl/pl/indeks-pv.

 

Źródło: ieo.pl