Breaking news
PILNE! Targi ENERGETICS zostały przeniesione na 2021 rok || EXPOPOWER na 2022 rok || Warsaw Industry Week na 3-5 listopada 2021!

Przeprowadzona 14 grudnia 2020 r. przez PSE aukcja na dostawy w 2025 r. zakończyła się w siódmej rundzie z ceną zamknięcia 172,85 zł/kW/rok.

Zaokrąglona do 1000 MW łączna wielkość obowiązków mocowych oferowanych w aukcji przez dostawców mocy wyniosła 3000 MW.

Aukcję główną na rok dostaw 2025 wygrało 55 ofert. Łączna wielkość obowiązków mocowych wynikająca z umów zawartych w wyniku aukcji głównej na 2025 rok wynosi 2 367 MW.

Szczegółowy harmonogram aukcji głównej na rok dostaw 2025

Aukcja główna na rok dostaw 2025 rozpocznie się 14 grudnia 2020 roku. Harmonogram zamieszczony poniżej prezentuje dokładne godziny rozpoczęcia i zakończenia rund aukcji mocy wraz z przedziałami cenowymi.

Runda

Godzina
rozpoczęcia rundy

Godzina
zakończenia rundy

Cena
wywoławcza rundy
[zł/kW/rok]

Cena
minimalna rundy
[zł/kW/rok]

Zaokrąglona łączna
wielkość oferowanych
obowiązków mocowych
[MW]*

1

8:00 8:30 414,70 380,16 3 000

2

9:00 9:30 380,15 345,61 3 000

3

10:00 10:30 345,60 311,06 3 000

4

11:00 11:30 311,05 276,51 3 000

5

12:00 12:30 276,50 241,96 3 000

6

13:00 13:30 241,95 207,41 3 000

7

14:00 14:30 207,40 172,86 3 000

8

15:00 15:30 172,85 138,31 nie dotyczy

9

16:00 16:30 138,30 103,76 nie dotyczy

10

17:00 17:30 103,75 69,21 nie dotyczy

11

18:00 18:30 69,20 34,66 nie dotyczy

12

19:00 19:30 34,65 0,12 nie dotyczy

* Jest to zaokrąglona do 1000 MW łączna wielkość obowiązków mocowych oferowanych przez dostawców mocy po cenie nie wyższej niż cena wywoławcza danej rundy. Wartości w poszczególnych wierszach będą publikowane przed rozpoczęciem każdej rundy.

Pełna informacja dostępna jest na: https://www.pse.pl/aukcja-glowna-na-rok-dostaw-2025

Certyfikacja ogólna do akcji głównej rynku mocy na 2026 r.

Do 14 stycznia 2021 r. do PSE można składać wnioski w ramach certyfikacji ogólnej do aukcji głównej rynku mocy na 2026 r. Bez wcześniejszej certyfikacji nie można przystąpić do aukcji głównej.

 

Źródło: ure.gov.pl, pse.pl; fot. freepik