Breaking news
Targi ENERGETICS już 17-18 listopada 2020 w Lublinie! Smart-Grids.pl jako patron medialny zaprasza do udziału w wydarzeniu!

Łączny wolumen obrotu na europejskim Rynku Dnia Bieżącego SIDC prowadzonym w modelu XBID po raz pierwszy w historii tego rynku przekroczył 1 TWh. Przez pierwsze siedem miesięcy br. wolumen obrotu wzrósł na RDB r/r 32-krotnie. Jest to zarazem prawie 6 razy więcej niż wolumen RDB w całym roku 2019 (174 527 MWh).

canva19 listopada 2019 r. Towarowa Giełda Energii, uruchomiła europejski Rynek Dnia Bieżącego SIDC (XBID), który łączy większość krajów Unii Europejskiej i umożliwia transgraniczny handel energią elektryczną pomiędzy nimi. Obecnie na TGE prowadzony jest handel w formule 24/7/365, który zapewnia uczestnikom najwyższe standardy obrotu w Polsce i za granicą oraz zwiększa dostępność do rynków hurtowych sąsiednich krajów. Wysokie wolumeny obrotu energią pozycjonują TGE w czołówce największych giełd w regionie.

W ciągu dwóch dekad swojej działalności, TGE wyrosła na prężną instytucję polskiego rynku energetycznego, która konsekwentnie umacnia pozycję czołowej giełdy pod względem oferty handlowej w Europie Środkowo-Wschodniej. Obecnie uczestnicy rynku mogą pod jednym dachem zawierać transakcje kupna i sprzedaży różnorodnych produktów giełdowych zarówno na rynkach towarowych, jak i finansowych prowadzonych przez TGE.

- Cieszy nas, że Towarowa Giełda Energii coraz mocniej zaznacza swoją obecność na arenie międzynarodowej. Dzieje się to za sprawą m.in. naszego zaangażowania w budowę wspólnego rynku energii. W 2010 roku daliśmy uczestnikom rynku możliwość składania zleceń w obrocie transgranicznym. Początkowo wyłącznie na połączeniu Polska-Szwecja, a następnie na połączeniu Polska-Litwa. Rok 2019 był pod tym względem przełomowy, ponieważ prowadzony przez TGE Rynek Dnia Bieżącego stał się paneuropejski. Nasi klienci mogą obecnie handlować energią na o wiele wiekszą skalę, o czym świadczy ostatni rekord. Dziękuję wszystkim uczestnikom rynku za tworzenie płynności w ramach RDB oraz wybór oferty TGE, która mamy nadzieję wspiera realizację Państwa strategii handlowych – powiedział Piotr Listwoń, Wiceprezes Zarządu TGE.

TGE od 2010 r. bierze aktywny udział w budowaniu jednolitego paneuropejskiego rynku energii w ramach market coupling, gdzie początkowo handel odbywał się na połączeniu Polska-Szwecja (SwePol Link). Głównym celem tych działań jest zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego oraz niższych cen energii dla odbiorców końcowych prawie w całej Europie. TGE jest aktywnym uczestnikiem działań na obu kluczowych rynkach: Rynku Dnia Bieżącego SIDC w modelu XBID, jak i na Rynku Dnia Następnego SDAC. Uczestnikiem tego drugiego jest od października 2015 roku, kiedy Giełda przystąpiła do projektu PCR.

Obecnie główne działania TGE na SDAC widoczne są w projektach regionalnych Interim Coupling oraz CORE Flow Base Market Coupling. Projekt Interim Coupling obejmuje granice pomiędzy strefami cenowymi takich krajów jak: Polska, Czechy, Słowacja, Niemcy, Austria, Węgry i Rumunia.

W przyszłości przewidywane jest docelowe rozwiązanie z wykorzystaniem alokacji zdolności przesyłowych określonych w modelu FB, uruchomione wspólnie z projektem CORE. Projekt CORE FB MC pozwoli na łączenie rynków energii z wykorzystaniem modelu Flow Base w całym regionie CORE. Projekt obejmuje granice pomiędzy strefami cenowymi następujących krajów: Austria, Belgia, Chorwacja, Czechy, Francja, Niemcy, Węgry, Luxemburg, Niderlandy, Polska, Rumunia, Słowacja i Słowenia.

 

Źródło: TGE, fot.: canva