Breaking news
Targi ENERGETICS już 17-18 listopada 2020 w Lublinie! Smart-Grids.pl jako patron medialny zaprasza do udziału w wydarzeniu!

Przez pierwsze siedem miesięcy 2020 r. wolumen obrotu na TGE wzrósł na RDB r/r 32-krotnie. Jest to zarazem prawie 6 razy więcej niż wolumen RDB w całym roku 2019 (174 527 MWh).

Energia elektryczna

Wolumen obrotu energią elektryczną na TGE wyniósł w lipcu 2020 roku 18 987 197 MWh, co oznacza wzrost o 9,9 proc. w stosunku do lipca 2019 roku. Wolumen obrotu na Rynku Dnia Bieżącego ponownie przekroczył w lipcu 200 tys. MWh, dzięki czemu łączny wolumen obrotu od początku roku wyniósł ponad 1 TWh po raz pierwszy w historii tego rynku. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na RDN ukształtowała się w lipcu na poziomie 222,00 zł/MWh i jest to wzrost o 3,82 zł/MWh w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Na RTPE średnia ważona cena kontraktu rocznego z dostawą pasmową w roku 2021 (BASE_Y-21) wyniosła w lipcu 239,67 zł/MWh, co stanowi wzrost o 7,06 zł/MWh względem analogicznej ceny z czerwca br.

Gaz ziemny

Na rynku gazu ziemnego zawarto w lipcu transakcje o wolumenie 12 681 952 MWh. Oznacza to spadek r/r o 1,0 proc. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na RDNiBg wyniosła w lipcu 29,93 zł/MWh i jest to wzrost o 1,98 zł/MWh względem poprzedniego miesiąca. Z kolei na RTPG cena średnia ważona kontraktu z dostawą w roku 2021 (GAS_BASE_Y-21) wyniosła w lipcu 65,13 zł/MWh, czyli o 1,46 zł/MWh więcej względem analogicznej ceny tego kontraktu w czerwcu bieżącego roku.

Prawa majątkowe

Wolumen obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE wyniósł w lipcu 1 860 289 MWh, co stanowi spadek r/r o 20,5 proc. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na sesjach RPM wyniosła dla instrumentu PMOZE_A 127,91 zł/MWh i oznacza to wzrost o 2,93 zł/MWh względem czerwca bieżącego roku.

Obrót prawami majątkowymi dla efektywności energetycznej zmalał w lipcu o 90,2 proc. r/r, do poziomu 6 625 toe. 90% wolumenu stanowił obrót instrumentem PMEF_F, którego średnia ważona cena sesyjna wyniosła 1 795,35 zł/toe (spadek względem czerwca br. o 18,86 zł/toe).

Gwarancje pochodzenia

Obrót Gwarancjami Pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE wyniósł 1 989 975 MWh, co stanowi spadek o 1,3 proc. r/r. Średnia ważona cena wyniosła 1,46 zł/MWh i jest to wzrost o 0,28 zł/MWh w stosunku do czerwca.

Energia elektryczna

Wolumen miesięczny (MWh)

Wolumen (MWh)
w miesiącu poprzednim

Wolumen miesięczny (MWh) w roku poprzednim

Razem

18 987 197

18 868 337

17 274 508

RDB (RTG)

221 661

250 306

2 334

RDN (RTG)

2 679 341

2 568 077

2 798 820

RTPE (OTF)

16 086 194

16 049 954

14 473 354

Gaz ziemny

Wolumen miesięczny (MWh)

Wolumen (MWh)
w miesiącu poprzednim

Wolumen miesięczny (MWh) w roku poprzednim

Razem

12 681 952

8 295 945

12 814 292

RDBg (RTG)

372 501

291 856

208 702

RDNg (RTG)

999 624

592 752

459 744

RTPG (OTF)

11 309 827

7 411 337

12 145 846

Prawa majątkowe


dla energii elektrycznej z OZE

Wolumen miesięczny (MWh)

Wolumen (MWh)
w miesiącu poprzednim

Wolumen miesięczny (MWh) w roku poprzednim

Razem

1 860 289

2 442 453

2 339 069

zielone certyfikaty

1 800 285

2 378 652

2 279 382

sesje RPM (RTG)

863 798

927 521

951 708

sesje RTPM (OTF)

0

0

-

TP na RPM (RTG)

936 487

1 451 131

1 327 673

błękitne certyfikaty

60 004

63 801

59 687

sesje RPM (RTG)

45 657

46 886

51 056

TP na RPM (RTG)

14 347

16 916

8 631

Prawa majątkowe


dla efektywności energetycznej

Wolumen miesięczny
(toe)

Wolumen (toe)
w miesiącu poprzednim

Wolumen miesięczny (toe)
w roku poprzednim

Razem

6 625

15 009

67 786

sesje RPM (RTG)

6 625

13 824

56 362

TP na RPM (RTG)

0

1 185

11 424

Gwarancje pochodzenia


energii elektrycznej

Wolumen miesięczny
(MWh)

Wolumen (MWh)
w miesiącu poprzednim

Wolumen miesięczny (MWh)
w roku poprzednim

Razem

1 989 975

1 596 960

2 015 863

OZE

1 989 975

1 596 960

2 015 863

kogeneracja

0

0

0

 

Źródło: TGE, fot.: freeimage / Nick Benjaminsz