Breaking news
Guidehouse: 10 krajów, które znalazło się w 1Q22 w czołówce w magazynowaniu energii: USA, Chiny, Australia, Indie, Japonia, Hiszpania, Niemcy, Brazylia, Wielka Brytania i Francja.

PSE poinformowało, że zgodnie z Komunikatem z 2 lipca 2020 r. w sprawie rozpoczęcia procesu konsultacji projektu Karty aktualizacji nr RRM/Z/1/2020 Regulaminu rynku mocy, konsultacje te zakończyły się w dniu 16 lipca 2020 r.

freeimageW związku z zakończeniem procesu konsultacji publicznych, PSE S.A., działając na podstawie art. 84 ust. 2 ustawy, przedłożyły Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki do zatwierdzenia Kartę aktualizacji nr RRM/Z/1/2020 Regulaminu, opracowaną w wyniku przeprowadzenia konsultacji publicznych wraz z Raportem z procesu konsultacji publicznych projektu Karty aktualizacji nr RRM/Z/1/2020 Regulaminu rynku mocy (dalej „Raport z konsultacji”), zawierającym informacje o zgłoszonych uwagach oraz sposobie ich rozpoznania.

Karta aktualizacji nr RRM/Z/1/2020 Regulaminu, po przeprowadzonym procesie konsultacji publicznych oraz Raport z konsultacji, zostały w dacie publikacji niniejszego Komunikatu, zamieszczone na stronie internetowej PSE S.A., pod adresem https://www.pse.pl/regulamin-rynku-mocy.

Dokumenty do pobrania:

 

Źródło: pse.pl, fot.: freeimage / Patrizio Martorana