Breaking news
Już 06.12.2023 r. w Warszawie porozmawiamy o cyberbezpieczeństwie w energetycze podczas 7. Konferencji „Inteligentna Energetyka”. ZAPRASZAMY! www.inteligentaenergetyka.pl

W wyniku przeprowadzonych przez PSE dwóch postępowań przetargowych czterech wykonawców będzie świadczyło usługi redukcji zapotrzebowania na polecenie OSP w 2020 r. - zarówno w ramach programu Bieżącego, jak również programu Bieżącego Uproszczonego.

Usługę redukcji zapotrzebowania na moc na polecenie OSP, w okresie 1 stycznia - 31 grudnia 2020 r., w programach Bieżącym i Bieżącym Uproszczonym, będą świadczyć cztery firmy: Enspirion Sp. z o.o., Enel X Polska Sp. z o.o., TAURON Polska Energia S.A. oraz Lerta Sp. z o.o. Informacja o złożonych ofertach i zaoferowanych cenach dostępna jest na platformie zakupowej PSE, pod adresem https://przetargi.pse.pl/.

Źródło: pse.pl