Breaking news
Wojciech Krawczyk Pełnomocnikiem do spraw bezpieczeństwa energetycznego.

Komentarz Prezesa PGE Wojciecha Dąbrowskiego do podpisania przez Prezydenta RP ustawy offshore.

 

wojciech dabrowski pge3

Wojciech Dąbrowski, Prezes Zarządu PGE

 

Rozwój morskiej energetyki wiatrowej jest jednym z filarów transformacji energetycznej Polski, jak również nowej strategii Grupy Kapitałowej PGE, która zakłada oddanie do użytku aż 2,5 GW nowych mocy w offshore do 2030 r. z perspektywą ponad 6 GW mocy w 2040 r. Co niezwykle ważne w odbudowie polskiej gospodarki w dobie pandemii, nowe rozwiązania przyczynią się do powstania znacznego programu inwestycyjnego w Polsce o wartości nawet do 160 mld zł.

Odnosi się on nie tylko do firm inwestujących w morskie farmy wiatrowe, ale także da konieczny impuls lokalnemu łańcuchowi dostaw i krajowemu przemysłowi w sektorze związanym z budową i obsługą morskich farm wiatrowych, np. polskim portom.

Stąd też, z dużym uznaniem, przyjmujemy sprawne procedowanie ustawy, które było konieczne ze względu na napięty harmonogram złożenia wniosków w ramach pierwszej fazy wsparcia i zachowania jej zgodności z prawem unijnym.

Po jednomyślnym przyjęciu ustawy o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych w Senacie i podpisaniu jej przez Prezydenta RP, oczekujemy teraz na zaakceptowanie polskiego systemu wsparcia dla źródeł offshore przez Komisję Europejską.

 

Źródło: PGE