Breaking news
Zapraszamy do współpracy w 2024 r.! Po więcej informacji skontaktuj się z nami mailowo: [email protected]

Dystrybucja i przesył energii elektrycznej w 2022 r. w nowym raporcie PTPiREE.

 

ptpireeW 2022 roku polscy operatorzy elektroenergetyczni wydali na inwestycje ponad 9,2 mld zł. Zaznaczyć należy, że był to kolejny rok wzrostu nakładów na przyłączanie odbiorców i źródeł, przez co zmniejszeniu uległ udział nakładów na odtworzenie i modernizację majątku sieciowego w całości nakładów inwestycyjnych. Infrastruktura sieciowa powiększyła się m.in. o około 2 tys. stacji elektroenergetycznych oraz ponad 6,6 tys. kilometrów linii. Miniony rok był również wyjątkowy dla prosumentów, gdyż w ciągu 12 miesięcy operatorzy przyłączyli do sieci ponad 356 tys. mikroinstalacji.

Te oraz wiele innych kompleksowych danych można znaleźć w raporcie „Energetyka Dystrybucja Przesył”, który corocznie wydawany jest przez Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej, we współpracy ze stowarzyszonymi w nim spółkami. Poza liczbami, wskaźnikami i wykresami, sporo miejsca zajmuje prezentacja inwestycji, współpracy z samorządami i działań w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu, prowadzonych przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne, Eneę Operator, Energa-Operator, Stoen Operator, PGE Dystrybucja i Tauron Dystrybucja. 

W raporcie możemy zapoznać się także z wypowiedziami Minister Klimatu i Środowiska Anny Moskwy oraz Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Rafała Gawina.

W raporcie m.in.:

  • Dynamiczne zmiany w branży.
  • Bezpieczeństwo energetyczne i sprawiedliwa transformacja.
  • Karta Efektywnej Transformacji Sieci Dystrybucyjnych Polskiej Energetyki.
  • Najważniejsze wydarzenia w branży.
  • Prezentacja spółek.
  • Rok 2022 w dystrybucji i przesyle w liczbach.

 

Źródło: PTPiREE