Breaking news
ENERGA-OPERATOR rozstrzygnęła postępowanie zakupowe obejmujące dostawy blisko 0,5 mln liczników zdalnego odczytu. Montaż liczników rozpocznie się w 2022 roku.

Instytut Energetyki Odnawialnej opublikował dziewiątą edycję raportu „Rynek Fotowoltaiki w Polsce 2021”, który stanowi kompletne podsumowanie stanu i trendów na rynku fotowoltaiki w Polsce.

 

ieoPrognozy rynku PV

Rynek fotowoltaiki w Polsce przechodzi od dwóch lat boom rozwojowy. Na koniec 2020 r. w Polsce działało 3936 MW instalacji fotowoltaicznych, co oznacza wzrost o 2 463 MW, a więc aż 200% wzrost rok do roku. Największy wkład w przyrost nowych mocy mieli prosumenci indywidualni. Tym samym, wg Solar Power Europe, w 2020 r. Polska znalazła się na czwartym miejscu pod względem przyrostu mocy zainstalowanej PV w Unii Europejskiej. Wyprzedziły nas tylko Niemcy, Holandia i Hiszpania. Wg prognoz IEO Polska w 2021 r., po raz kolejny z rzędu, utrzyma tak wysoką pozycję w UE. IEO ocenia, że na koniec 2021 r. moc zainstalowana w PV w Polsce może o przekroczyć 6 GW i zrównać się z mocą farm wiatrowych sprzed roku.

W perspektywie najbliższych kilku lat, prognozy IEO nie przewidują spowolnienia na rynku fotowoltaicznym. Główny udział w przyroście mocy będą mieć projekty farm PV przygotowane pod aukcje OZE, także te wielkoskalowe. Przejściowe spowolnienie może dotknąć segmentu mikroinstalacji, jednakże cały rynek fotowoltaiki nie odnotuje tego efektu w najbliższych kilku latach. Jest to bowiem technologia elastyczna, skalowalna, działająca w wielu segmentach i niszach rynkowych. Dodatkowo w bieżącym roku, po raz pierwszy zauważalnie wzrośnie rola prosumentów biznesowych (o co najmniej 200 MW), a trend ten będzie się nasilał w kolejnych latach. Wg prognozy IEO moc zainstalowana w fotowoltaice w 2022 r. podwoi swoją wartość z końca 2020, a na koniec 2025 . może wynieść 15 GW. Prognozy wskazują także, że obroty na rynku fotowoltaiki przekroczą 9 mld zł rocznie.

 

Podpisanie listu intencyjnego

We wrześniu 2020 r. w Ministerstwie Klimatu został podpisany list intencyjny na rzecz rozwoju przemysłu fotowoltaicznego w Polsce oraz wypracowania projektu umowy sektorowej. List intencyjny, którego stroną jest Minister Klimatu i Pełnomocnik Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii został podpisany przez organizacje promujące rozwój przemysłu PV oraz wiodące firmy przemysłowe zajmujące się produkcją modułów PV i innych kluczowych urządzeń i komponentów specyficznych dla fotowoltaiki. Branża fotowoltaiczna jest w stałej współpracy ze stroną rządową RP.

- Rok 2020 był przełomowy w rozwoju fotowoltaiki. Ten rok to między innymi przekroczenie progu pół miliona instalacji prosumenckich w Polsce oraz łączna moc zainstalowana na koniec roku wynosząca ponad 4 GW. W 2020 roku fotowoltaika nie tylko oparła się kryzysowi związanemu z pandemią koronawirusa, ale stała się motorem napędowym wyjścia z kryzysu - powiedział Ireneusz Zyska, Wiceminister Klimatu, Pełnomocnik Rządu ds. OZE. - To właśnie branża fotowoltaiczna generuje nowe miejsca pracy, stały roczny przyrost mocy, a na horyzoncie są kolejne aukcje, dzięki którym zakontraktowane duże projekty będą pracować na rzecz krajowego sektora energetycznego. Jak pokazują prognozy jest wielka szansa, aby prognoza IEO mocy zainstalowanej w fotowoltaice w 2025 roku na poziomie 15 GW się ziściła. Za kilka lat możemy być liderem europejskim pod względem przyrostu nowych mocy fotowoltaicznych. Jako Ministerstwo Klimatu i Środowiska przygotowujemy cały szereg rozwiązań legislacyjnych, a to wszystko po to, aby zapewnić stabilny, długofalowy rozwój branży. Jako Pełnomocnik rządu ds. OZE deklaruje moje dalsze wsparcie dla rozwoju tej gałęzi OZE w Polsce.

 

Niezbędna dalsza współpraca

Uwzględnienie perspektywy przemysłu staje się szczególnie ważne w obliczu wyzwań związanych z zapewnieniem szerokiego dostępu do krajowych technologii (bezpieczeństwo technologiczne) oraz ryzyka zakłóceń dostaw i wzrostu cen urządzeń z importu. Ryzyko to można ograniczać poprzez zachęty regulacyjne i wspieranie polskiego przemysłu fotowoltaicznego oraz promowanie zwiększania europejskiego i krajowego „local content”, np. poprzez prowadzenie aktywnej polityki przemysłowej w zakresie promocji lokalnej produkcji urządzeń dla PV. Udział producentów krajowych w dostawach komponentów i urządzeń dla instalacji fotowoltaicznych w 2020 r. wynosił 23%, ale już w 2025 r., wg planów inwestycyjnych polskich firm przemysłowych, może wzrosnąć do niemal 40%.

- W 2020 roku fotowoltaika stała się hitem inwestycyjnym w energetyce i wehikułem gospodarczym. W trudnym czasie dwóch lockdownów wywołanych światową pandemią krajowa fotowoltaika wniosła istotny wkład w podtrzymanie procesów inwestycyjnych w wysokości 9,5 mld zł i zapewniała Polsce 35 tys. miejsc pracy - podkreśla Grzegorz Wiśniewski, Prezes IEO i dodaje: - Fotowoltaika pozwala na korzystanie z efektów wzrostu rynku różnym interesariuszom: odbiorcom energii, prosumentom, profesjonalistom rozwijającym farmy fotowoltaiczne oraz innowacyjnemu przemysłowi dostarczającemu technologie. Organizacja ESMC potwierdziła, że kraje europejskie borykają się obecnie z deficytem w handlu fotowoltaiką rzędu 7,5 mld USD rocznie, coraz bardziej uzależniając się od importu ogniw i modułów z Chin. Dotychczas przemysł wytwórczy urządzeń dla fotowoltaiki nie był głównym beneficjentem rozwoju rynku. Rok 2020 unaocznił jednak całej UE konieczność skrócenia łańcuchów dostaw i większego uniezależnienia się od importu technologii. Na rozwój fotowoltaiki warto patrzeć szeroko i długookresowo. Spektakularny rozwój fotowoltaiki w Polsce został zbudowany na trafieniu w odpowiednie okno czasowe spadku kosztów technologii, ale przede wszystkim bazuje on na współpracy interesariuszy, w tym przemysłu i zaufaniu do otoczenia regulacyjnego.

 

Partnerzy Raportu

Powstaje we współpracy z firmami z branży jako efekt szczegółowego badania rynku. Patronat honorowy nad raportem objęły następujące instytucje: Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Związek Banków Polskich, Giełda Papierów Wartościowych oraz Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych. Partnerami tegorocznego raportu są: Corab, PCWO Energy, Strefa Energii oraz: Bruk-Bet Fotowoltaika, Eaton, Edison Energia i Unimot (Avia Solar).

 

Pobierz Raport

Raport jest dostępny do pobrania na stronie IEO pod linkiem https://ieo.pl/pl/raporty/102-rynek-fotowoltaiki-w-polsce-2021/file

 

Źródło: IEO