Breaking news
PILNE! Targi ENERGETICS zostały przeniesione na 2021 rok || EXPOPOWER na 2022 rok || Warsaw Industry Week na 3-5 listopada 2021!
25.06.2018
W ramach przeprowadzonej oceny wniosków o dofinansowanie rekomendowany jest do dofinansowania kolejny projekt, który zostały złożony w ramach poddział Czytaj więcej...
15.06.2018
W dniu 13 czerwca 2018 r., zostały podpisane umowy o dofinansowanie projektów złożonych w ramach poddziałania 1.1.2 Wspieranie projektów dotyczących b Czytaj więcej...
04.01.2018
NFOŚiGW ogłosił trzeci konkurs w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, działanie 1.2 Promowanie efektywności energetycznej i korzy Czytaj więcej...
30.10.2017
Minister energii Krzysztof Tchórzewski 27 października 2017 r. podpisał kolejne umowy o dofinansowanie projektów złożonych w ramach poddziałań 1.1.2 W Czytaj więcej...
31.08.2017
200 mln zł czeka do podziału – na przedsiębiorców, jednostki samorządu terytorialnego i spółdzielnie mieszkaniowe, będące koordynatorem lub członkiem Czytaj więcej...
31.08.2017
Elektrownie i elektrociepłownie czekają kolejne zaostrzenia norm emisyjnych. Ma to związek z przyjętymi w kwietniu br., przez państwa członkowskie Uni Czytaj więcej...
03.07.2017
Enea Operator wykorzysta kolejne dofinansowanie z Unii Europejskiej na rozwój swojej infrastruktury sieciowej. 22 czerwca 2017 r. przedstawiciele zarz Czytaj więcej...
21.06.2017
Enea Operator podpisała w tym roku już ósmą umowę na dofinansowanie inwestycji z funduszy unijnych. Tym razem dotacja przyznana zo Czytaj więcej...