Breaking news
PILNE! Targi ENERGETICS zostały przeniesione na 2021 rok || EXPOPOWER na 2022 rok || Warsaw Industry Week na 3-5 listopada 2021!
09.11.2011
Z badania przeprowadzonego przez Europejską Fundację Klimatu (ECF) wynika, że państwa członkowskie UE powinny podwoić inwestycje w budowę sieci energe Czytaj więcej...
25.10.2011
Spółka PGE Dystrybucja SA rozpoczęła realizację projektów, których źródłem dofinansowania jest Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ 2 Czytaj więcej...
16.08.2011
Z informacji zawartych w planach inwestycyjnych Energi-Operator SA na 2011 r. wynika, że wydatki założono na poziomie 1,24 mld zł, czyli o 25% więcej Czytaj więcej...
02.08.2011
Do 2015 roku Energa-Operator zainwestuje co najmniej 6 mld zł w rozbudowę i modernizację sieci. Planowane jest stworzenie m.in. ponad 8 tys. km sieci Czytaj więcej...
29.07.2011
Celem Programu Priorytetowego „Efektywne wykorzystanie energii” jest zarówno przeprowadzenie audytów energetycznych oraz elektroenergetycznych w przed Czytaj więcej...