Breaking news
Zapraszamy do współpracy w 2024 r.! Po więcej informacji skontaktuj się z nami mailowo: [email protected]

Otwarte informowanie o tym, jak przedsiębiorstwo realizuje działania na rzecz zrównoważonego rozwoju powinno być jedną z głównych zasad odpowiedzialnego biznesu. Od 2024 roku obowiązek ten wprowadza unijna dyrektywa CSRD. W najnowszym odcinku podcastu E.ON Talks yczestniczki rozmawiają o tym, jakie korzyści oferuje firmom raportowanie ESG oraz jak się do niego przygotować.

 

freepik_rawpixel.comNowe przepisy stopniowo obejmą kolejne firmy

Od bieżącego roku zaczyna obowiązywać dyrektywa o sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (tzw. CSRD). Zgodnie z jej zapisami wszystkie duże firmy oraz małe i średnie spółki giełdowe będą zobowiązane do złożenia sprawozdań z działalności w kluczowych dla ESG obszarach: środowiskowym, społecznym i praw człowieka oraz ładu korporacyjnego. W pierwszej kolejności raporty za 2024 rok przedstawią największe podmioty, które zgodnie z ustawą o rachunkowości już wcześniej musiały podawać tzw. informacje niefinansowe. Są to firmy zatrudniające ponad 500 osób.

Według szacunkowych danych Komisji Europejskiej nowe zasady raportowania obejmą w całej Unii Europejskiej około 50 tysięcy przedsiębiorstw, w tym około 4-5 tysięcy firm w Polsce. Jak zauważa Anna Kornecka, prezeska stowarzyszenia ESG Impact Network, dyrektywa będzie w rzeczywistości oddziaływać na całą sieć biznesowych powiązań. Szacuje się, że pośrednio, czyli poprzez łańcuchy dostaw, ten zasięg może być znacznie większy. Dyrektywa może w najbliższych latach dotknąć nawet około miliona polskich firm. Natomiast warto pamiętać, że na ten moment rozporządzenie jest skierowane do podmiotów, które znają już zasady raportowania – czyli spółek publicznych, banków, instytucji finansowych.

- W kolejnym roku obowiązek takiej sprawozdawczości obejmie pozostałe duże firmy. Małe i średnie spółki giełdowe po raz pierwszy złożą sprawozdania dopiero za rok 2026. - Dla tych podmiotów perspektywa wydaje się być odległa, ale to tylko 3 lata. Zatem już dziś należy zacząć przygotowywać się do poprawnego przeprowadzenia procesu raportowania w swojej firmie – dodaje Anna Kornecka.

 

Strategia i współpraca kluczem do udanego raportowania

- Celem nowej dyrektywy jest nie tylko zwiększenie ilości danych od firm, które je raportują. Główną ideą jest wprowadzenie strategii ESG do planu działania każdego przedsiębiorstwa. - W idealnym świecie strategia zrównoważonego rozwoju powinna stanowi element strategii biznesowej spółki – zauważa Oliwia Tran, menedżerka do spraw zrównoważonego rozwoju w Grupie Żywiec..

Jak wynika z ankiety przeprowadzonej przez Instytut Badań Społecznych i Rynkowych Ibris oraz firmę badawczą Quality Watch, świadomość małych i średnich przedsiębiorstw dotycząca znaczenia ESG wzrosła z 42% w 2022 roku do 75% w roku 2023. Ponadto 44% firm deklaruje, że ma już swoją strategię zrównoważonego rozwoju lub nad nią pracuje.

- To ważne, aby nie koncentrować się tylko i wyłącznie na dotrzymaniu terminów i samej kwestii raportowania. Tak naprawdę jest ono ostatnim elementem w całym łańcuchu podejmowania działań z zakresu zrównoważonego rozwoju. Abyśmy mogli zawrzeć jakiekolwiek dane w raporcie, musimy poprzedzić je działaniem. Przyniesie ono określone skutki, które umieścimy w naszym sprawozdaniu. Kluczowe jest budowanie strategii firmy, w szczególności wyznaczanie celów, czyli pokazanie, w jakim kierunku będziemy się rozwijać – mówi Anna Kornecka.

W sprawnym raportowaniu ważne jest również ciągłe gromadzenie danych, które odbywa się równolegle do realizowanych działań. Dotyczy to zarówno informacji z wewnątrz organizacji, jak i tych płynących z firm współpracujących. Dlatego duże podmioty mają tu do odegrania dodatkową, istotną rolę. Mogą dzielić się swoim doświadczeniem i w pewnym stopniu wpływać na poddostawców i kontrahentów. Dzięki temu są w stanie zmieniać nie tylko własne otoczenie biznesowe, ale i podnosić jego standardy.

- Widzimy, jak wiele korzyści przynosi nam współpraca z dużymi dostawcami, którzy są lepiej przygotowani na wymagania dotyczące raportowania i już dziś posiadają własne strategie zrównoważonego rozwoju. Natomiast chętnie współpracujemy również z przedsiębiorstwami reprezentującymi sektor MŚP, którym na ten moment trudniej jest zdefiniować swoje cele w zakresie zrównoważonego rozwoju. Staramy się zachęcać naszych kontrahentów do tego, aby podejmowali wysiłek w kierunku bardziej zrównoważonej produkcji i przyłączyli się do budowania pozytywnych zmian w zakresie ESG – wskazuje Oliwia Tran.

 

Firmy skorzystają na raportowaniu

Nowe przepisy dotyczące raportowania ESG dadzą zainteresowanym grupom przedsiębiorców znacznie większy dostęp do wiarygodnych i jakościowych danych na temat działań podejmowanych w danej spółce na rzecz zrównoważonego rozwoju. Interesariusze zyskają też dodatkowe narzędzie, które umożliwi wywieranie większego wpływu na podmioty gospodarcze działające w ich lokalnej społeczności.

Konieczność dostosowania się do unijnych wytycznych przyniesie firmom nowe obowiązki, ale jednocześnie otworzy przed nimi dodatkowe możliwości.

- Warto pamiętać, że inwestorzy doceniają dziś nie tylko cenę czy jakość danego produktu. Zwracają również uwagę na zrównoważony charakter firmy, a czynnik ten może decydować o przewadze konkurencyjnej przedsiębiorstwa – zauważa Anna Kornecka.

Transparentne wykazanie społecznej odpowiedzialności firmy może przełożyć się na jej wzrost oraz być wartością dodaną dla inwestorów i partnerów biznesowych. Dlatego raportowanie w zakresie zrównoważonego rozwoju nie powinno być traktowane jedynie jako kolejny obowiązek, lecz jako szansa na rozwój przedsiębiorstwa. Aby ją wykorzystać, firmy nie powinny zwlekać z wpisywaniem nowych standardów w DNA swoich biznesów.

 

Źródło: mslgroup.com; fot. freepik_rawpixel.com