Breaking news
Zapraszamy do współpracy w 2024 r.! Po więcej informacji skontaktuj się z nami mailowo: [email protected]

PGE Polska Grupa Energetyczna opublikowała wyniki finansowe za I kw. 2023 r. Są one zgodne z podanymi wcześniej przez spółkę szacunkami.

 

canvaNajwyższy wynik EBITDA powtarzalnej osiągnięty został w segmencie Dystrybucja: 1,27 mld złotych (wobec 0,80 mld złotych w I kwartale 2022 roku), przy czym wynik ten zawiera niegotówkowy efekt doszacowania kosztów różnicy bilansowej (ok. 570 mln złotych), równocześnie pomniejszający wynik segmentu Obrót. W efekcie EBITDA powtarzalna segmentu Obrót wyniosła -0,34 mld złotych (strata), w porównaniu do 0,50 mld złotych w analogicznym okresie roku poprzedniego.

EBITDA powtarzalna segmentu Energetyka Konwencjonalna wyniosła 0,91 mld złotych wobec 0,44 mld złotych osiągniętych w I kwartale 2022 roku. Na wzrost wpływ miały przede wszystkim wyższe przychody z Regulacyjnych Usług Systemowych i Rynku Mocy.

Segment Ciepłownictwo odnotował EBITDA powtarzalną na poziomie 0,92 mld złotych, co stanowi znaczący wzrost w porównaniu do I kwartału 2022 roku, gdy wyniosła ona tylko 0,20 mld złotych w efekcie niepokrywania rosnących kosztów CO2 i paliw w taryfach ciepłowniczych.

Powtarzalny zysk EBITDA segmentu Energetyka Odnawialna wyniósł 0,44 mld złotych wobec 0,50 mld złotych w I kwartale roku ubiegłego, a spadek wynikał z dokonywanych odpisów na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny.

Poziom ekonomicznego zadłużenia finansowego netto (uwzględniającego przyszłe płatności za uprawnienia do emisji CO2) PGE wyniósł 13,8 mld złotych, co stanowi spadek w porównaniu do końca 2022 roku o 0,6 mld złotych.

Produkcja energii elektrycznej netto w I kwartale 2023 roku w jednostkach wytwórczych Grupy PGE wyniosła 15,7 TWh i była o 9 proc. niższa od produkcji w I kwartale 2022 roku. Wolumen dystrybuowanej energii elektrycznej był na poziomie 9,5 TWh (niżej o 3 proc. rok do roku). Wolumen sprzedaży energii elektrycznej do odbiorców końcowych spadł o 3 proc. rok do roku i osiągnął wartość 8,9 TWh. Wolumen sprzedaży ciepła wyniósł 20,2 PJ, co oznacza spadek o 5 proc. w porównaniu do analogicznego okresu 2022 roku.

Średni koszt emisji CO2 w segmentach Energetyki Konwencjonalnej i Ciepłownictwa wyniósł 406,6 złotych/MWh, co stanowi wzrost o 48 proc. w relacji do analogicznego okresu 2022 roku. Średnia hurtowa cena energii zrealizowana przez segmenty Energetyki Konwencjonalnej i Ciepłownictwa w I kwartale 2023 roku (z uwzględnieniem odpisu na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny) wyniosła 771,6 zł/MWh i była wyższa o około 328 zł/MWh w porównaniu do I kwartału 2022 roku.

 

Źródło: gkpge.pl; fot. canva