Breaking news
Wojciech Krawczyk Pełnomocnikiem do spraw bezpieczeństwa energetycznego.

Od 25 listopada 2021 r. Arkadiusz Chmielewski objął stanowisko Prezesa Zarządu Apator SA. Dotychczasowy Prezes - Mirosław Klepacki - zrezygnował z pełnienia funkcji z przyczyn osobistych.

 

Arkadiusz ChmielewskiZmiany w Apator SA

Rada Nadzorcza powołała Arkadiusza Chmielewskiego na Prezesa Zarządu Apator SA, co oznacza, że od 25 listopada 2021 r. skład Zarządu Apator SA będzie następujący:

  • Arkadiusz Chmielewski – Prezes Zarządu,
  • Tomasz Łątka – Członek Zarządu.

Jednocześnie, na wniosek Rady Nadzorczej Mirosław Klepacki wyraził zgodę na dalszą współpracę z Grupą Apator oraz wsparcie swoją wiedzą i doświadczeniem działań prowadzonych na rzecz rozwoju eksportu na kluczowym dla Grupy Apator rynku niemieckim.

 

Arkadiusz Chmielewski

Arkadiusz Chmielewski jest absolwentem Wydziału Mechanicznego Politechniki Gdańskiej. Od 2019 r. pełni funkcję Członka Zarządu Apator SA odpowiadając za rozwój biznesu Grupy Apator. Jednocześnie związany jest ze spółką Apator Metrix SA (zależna od Apator SA), w której od 1993 r.,  w ramach zajmowanych stanowisk odpowiadał m.in. za procesy restrukturyzacji spółki, rozwój i optymalizację portfela wyrobów, wdrożenie nowych technologii opomiarowania gazu oraz ekspansję na rynki zagraniczne. Od 2002 r. pełni funkcję Prezesa Zarządu tej spółki, jednak nie będzie jej dalej kontynuował, w związku z przejęciem obowiązków Prezesa Zarządu Apator SA. Arkadiusz Chmielewski zasiada również w Radzie Nadzorczej Apator Powogaz SA (spółki zależnej od Apator SA).

Arkadiusz Chmielewski nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec spółki Apator SA, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej, nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Arkadiusz Chmielewski nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o KRS.

 

Źródło: apator.com