Breaking news
Zapraszamy do współpracy w 2024 r.! Po więcej informacji skontaktuj się z nami mailowo: [email protected]

Wybudowany przez Energa hybrydowy magazyn energii w Bystrej został wyróżniony w pierwszej edycji Rankingu Inicjatyw Dekarbonizacyjnych. Projekt uznano za jedno z najbardziej pomysłowych i efektywnych działań służących ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych.

energa eec 1 Wyróżnieine podczas XIII Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach

Ranking Inicjatyw Dekarbonizacyjnych to przegląd najciekawszych, najbardziej pomysłowych i efektywnych działań służących redukcji emisji gazów cieplarnianych. Prowadzony jest przez Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości (PTWP), które realizuje kampanię dedykowaną tym, którzy aktywnie uczestniczą w zielonej transformacji polskiej gospodarki.

Jednym z efektów kampanii jest ogłoszenie Rankingu Inicjatyw Dekarbonizacyjnych. W gronie laureatów „Zielonych certyfikatów” znalazł się projekt hybrydowego magazynu energii BESS, wybudowany przy należącej do Energi OZE Farmie Wiatrowej Bystra.

– Jego głównym zadaniem jest magazynowanie energii bezpośrednio z farmy wiatrowej w okresach, kiedy w systemie elektroenergetycznym jest nadmiar energii, a następnie wykorzystywanie jej w okresach bezwietrznych. Magazyn eksploatowany jest przez spółkę Energa OZE, ale może z niego korzystać bezpośrednio PSE do interwencyjnego zasilania sieci oraz regulowania jej parametrów wyjaśnia Mariusz Gajda, dyrektor zarządzający w Enerdze OZE. – Dzięki niemu firma zdobyła kolejne kompetencje w zakresie kompleksowego wykorzystania odnawialnych źródeł energii z wiatru, wody i słońca. Doświadczenia uzyskane przy budowie i eksploatacji magazynu będą mogły być wykorzystane przy następnych tego typu instalacjach.

Wyboru dokonało jury konkursu, korzystając z opinii członków Rady Patronackiej kampanii „Zielony Indeks” realizowanej przez Grupę PTWP. Podstawowym narzędziem kampanii jest serwis portalu gospodarczego WNP. Radę tworzą autorytety w dziedzinie gospodarki, energii i ochrony środowiska.

Hybrydowy magazyn energii BESS

Magazyn BESS to największy tego typu obiekt w Polsce. Wykorzystuje baterie litowo-jonowe o dużej mocy wyjściowej w połączeniu z bateriami kwasowo-ołowiowymi. Zastosowanie tych dwóch technologii umożliwia osiągnięcie wysokiej efektywności w funkcji minimalizacji kosztów. Na magazyn BESS składają się też:

  • system BESS-DCS (system sterowania) wyprodukowany przez Hitachi, umożliwiający sterowanie dwoma rodzajami baterii;
  • system przekształcania energii elektrycznej PCS (Power Conversion System) o mocy 6 MW, dostarczony przez Hitachi ABB Power Grids.

Źródło: media.energa.pl