Breaking news
Guidehouse: 10 krajów, które znalazło się w 1Q22 w czołówce w magazynowaniu energii: USA, Chiny, Australia, Indie, Japonia, Hiszpania, Niemcy, Brazylia, Wielka Brytania i Francja.

Energa SA przedłużyła na kolejny rok wpis do rejestru systemu ekozarządzania i audytu EMAS. Spółka widnieje w rejestrze EMAS od 2016 r., a od 2019 r. wpis obejmuje łącznie kilkanaście spółek należących do Grupy Energa i prowadzących działalność w 379 lokalizacjach.

canvaSystem EMAS to elitarny i dobrowolny system wiarygodnego raportowania środowiskowego, promowany przez Komisję Europejską. Jest procesem ustawicznego doskonalenia i poprawy systemów zarządczych, dzięki którym spółki, osiągając swoje cele biznesowe, uwzględniają niezbędne cele środowiskowe i energetyczne. EMAS odgrywa kluczową rolę w realizacji nowego kierunku gospodarczego przyjętego przez Rząd RP w 2017 r., czyli wdrażania gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ).

Wprowadzenie do organizacji systemu EMAS wpływa na wzrost konkurencyjności i umożliwia osiąganie coraz lepszych wyników finansowych, jednocześnie zmniejszając negatywny wpływ procesów produkcyjnych na środowisko (np. emisje: gazów cieplarnianych, dwutlenku siarki i tlenków azotu do powietrza, odpadów).

Aby zachować swój status w EMAS, Grupa Energa co roku przedstawia dowody skutecznego funkcjonowania oraz utrzymania i doskonalenia tego systemu zarządzania. W 2020 r. przestrzeganie niezbędnych wymogów rozporządzenia EMAS zostało potwierdzone przez zewnętrznego audytora, który przeanalizował i pozytywnie zweryfikował wszystkie spółki grupy kapitałowej.

Decyzję w sprawie, po rozpatrzeniu złożonego przez spółkę wniosku popartego Deklaracją Środowiskową, podjął Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska.

W Grupie Energa funkcjonuje model zintegrowanego systemu zarządzania środowiskowo-energetycznego zgodny z EMAS oraz wymaganiami norm: ISO 14001 i ISO 50001.

Stawiając na OZE

Energa jest jednym z liderów wśród krajowych grup energetycznych pod względem rozwoju OZE. W lipcu 2020 r., po rozpoczęciu pracy przez Farmę Wiatrową Przykona, udział odnawialnych źródeł w łącznej mocy zainstalowanej wszystkich aktywów wytwórczych Energi wzrósł do 39 proc.

Grupa planuje też kolejne inwestycje w nisko- i zeroemisyjne źródła, wspierając w ten sposób dążenie Grupy ORLEN, swojego dominującego akcjonariusza, do osiągnięcia neutralności emisyjnej do 2050 r.

 

Źródło: media.energa.pl; fot.: canva