Breaking news
Guidehouse: 10 krajów, które znalazło się w 1Q22 w czołówce w magazynowaniu energii: USA, Chiny, Australia, Indie, Japonia, Hiszpania, Niemcy, Brazylia, Wielka Brytania i Francja.

3 marca 2021 r. w formule online odbędzie się II edycja szkolenia "ABC Rynku Mocy w praktyce – aktualne regulacje i planowane zmiany".

powermeetingsPodczas II edycji szkolenia "ABC Rynku Mocy w praktyce – aktualne regulacje i planowane zmiany" uczestnicy będą mieli możliwość zapoznania się z tematem rynku mocy od podstaw. W programie spotkania m.in.i:

  • podstawowe regulacje dotyczące rynku mocy (rozporządzenie 2019/943, decyzja KE, ustawa o rynku mocy, akty wykonawcze, opinia ACER, metodyki ACER, Regulamin Rynku Mocy)
  • organizacja rynku mocy – główne procesy ( certyfikacja ogólna, certyfikacja do aukcji głównej, aukcji dodatkowych, ustalenie parametrów aukcji, przebieg aukcji, umowa, wykonanie obowiązku mocowego, zmiana regulaminu)
  • rynek wtórny
  • opłata mocowa
  • uczestnicy rynku mocy – prawa i obowiązku (dostawcy mocy, PSE, Zarządca Rozliczeń, minister właściwy ds. energii, Prezes URE)
  • planowane zmiany

Spotkanie poprowadzi:

  • Małgorzata Kozak, ekspert ds. rozwoju rynków, wieloletni pracownik URE

Szczegóły rejestracji oraz szczegółowy program seminarium na www wydarzenia: http://powermeetings.eu/szkolenie-rynek-mocy/

 

Źródło: powermeetings.eu