Breaking news
Targi ENERGETAB już 15-17 września 2020.

Już w przyszłym tygodniu, 19-20 listopada 2019 r., odbędzie się w Szczecinie, organizowana przez Eneę Operator konferencja „Energia nowoczesnych miast”. Głównymi tematami tego naukowo-technicznego wydarzenia będą: elektromobilność, smart cities, zrównoważony transport oraz inteligentne sieci elektroenergetyczne.

Konferencja skierowana jest przede wszystkim do naukowców, przedstawicieli administracji publicznej oraz samorządów. Ma na celu przedstawienie uwarunkowań rozwoju aglomeracji miejskich w kontekście wdrażania idei smart city, sieci inteligentnych oraz elektromobilności, a także możliwości zastosowania zeroemisyjnej logistyki w miastach.

Podczas dwudniowego spotkania odbędą się prelekcje w ramach czterech paneli tematycznych: Elektromobilność – perspektywa samorządów i sektora energetycznego, Technologie w służbie idei smart city, Zrównoważony transport jako determinanta przyjaznej energii miast oraz Smart grid i ich rola w rozwoju i funkcjonowaniu miast.

Konferencja ma być impulsem do debaty nad zagadnieniami związanymi z rozwojem elektrycznego i alternatywnego transportu w miastach wraz z infrastrukturą ładowania, a także nad rozwijaniem inteligentnych sieci.

ENEA TV 16 9

Źrodło: operator.enea.pl