Breaking news
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY Z PORTALEM Smart-Grids.pl W 2023 R. WIĘCEJ INFORMACJI: [email protected].

Energa Operator wraz z partnerami w ramach projektu EUniversal zaprojektował nowatorską stację SN/nn przeznaczoną do autonomicznego zarządzania podłączonej do niej sieci niskiego napięcia oraz umożliwiającą świadczenie usług elastyczności sieci.

 

Smart Grid dla efektywnego zarządzania siecią

Szybki wzrost liczby instalacji fotowoltaicznych przyłączanych do sieci dystrybucyjnej, do tego skupionych obszarowo, powoduje problemy z dotrzymaniem prawidłowych parametrów energii. Aby sprostać tym nowym wyzwaniom operatorzy sieci dystrybucyjnych (OSD) pracują nad opracowaniem i wdrożeniem nowych rozwiązań do efektywnego zarządzania siecią. Nowe rozwiązania Smart Grid są alternatywą dla „tradycyjnej” rozbudowy i wzmocnienia systemu.

Jednym z nich jest wdrożenie nowych inteligentnych stacji SN/nn zapewniających zaawansowane monitorowanie i kontrolę sieci niskiego napięcia, autonomiczne sterowanie i monitorowanie generacji fotowoltaicznej (PV), magazynów energii i infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych, szybsze wykrywanie awarii, a także utrzymanie napięcia sieci w dopuszczalnych granicach, zwłaszcza przy dużym nasyceniu PV. Rozwiązanie takie prowadzi do stworzenia narzędzi umożliwiających w przyszłości świadczenie usług elastyczności.

 

Testy funkcjonalności

Funkcjonalność stacji SN/nn testowana będzie w trzech Rejonach Dystrybucji Energa Operator wybranych do pilotażu – Mławie, Ostrowie Wlk. i Wejherowie.

- Pierwsza taka stacja zamontowana zostanie na jednym z mławskich osiedli do połowy czerwca br. Przez następne pół roku Operator będzie monitorować jej pracę przy różnych algorytmach sterowania automatycznego. Wyniki badań pozwolą ocenić przydatność szerokiego stosowania takich stacji w regulacji napięcia w sieciach EOP – wyjaśnia Mirosław Matusewicz, kierownik projektu EUniversal.

 

s 640 x

 

Budowa stacji SN/nn

Tzw. elastyczna stacja elektroenergetyczna posiada transformator z podobciążeniowym przełącznikiem zaczepów, rozdzielnice SN i nn, koncentrator danych PLC, sterowniki pól linii SN i sterownik centralny. Jej funkcjonalność obejmuje pomiar wartości napięć fazowych i prądów wraz z rejestracją po wykryciu zwarcia, detekcję przepływu prądu zwarciowego, sterowanie wyłącznikiem transformatora oraz łącznikami liniowymi, a co najważniejsze – pozwala zdalnie sterować pozycją przełącznika zaczepów (PPZ).

Sercem stacji jest sterownik centralny, który odpowiada za kontrolę napięcia sieci nn i komunikację z systemem SCADA, wykrywanie uszkodzeń wkładek bezpiecznikowych oraz monitorowanie instalacji PV. Informację o napięciach w głębi sieci pobiera ze zdalnych liczników zainstalowanych u odbiorców poprzez koncentrator AMI. Ponadto monitorowane są parametry prądowe i napięciowe we wszystkich polach odeśjciowych niskiego napięcia ze stacji.

 

Źródło: energa-operator.pl