Breaking news
Guidehouse: 10 krajów, które znalazło się w 1Q22 w czołówce w magazynowaniu energii: USA, Chiny, Australia, Indie, Japonia, Hiszpania, Niemcy, Brazylia, Wielka Brytania i Francja.

Sieć TETRA Energi z Grupy ORLEN obejmuje zasięgiem powierzchnię ¼ kraju, ale także część Bałtyku. To gotowa, potencjalna łączność do wykorzystania w procesie budowy i obsługi morskich farm wiatrowych.

 

Z początkiem 2018 roku Energa wraz z Morską Służbą Poszukiwania i Ratownictwa (SAR) rozpoczęły serię testów mających sprawdzić zasięgi oraz przydatność sieci TETRA do wykorzystania na morzu. Na działania testowe złożyły się trzy etapy, w ramach których:

I – sprawdzono zasięgi i działanie sprzętu TETRA na Zatoce Gdańskiej oraz po północnej stronie Półwyspu Helskiego,

II – sprawdzono zasięgi w głąb Bałtyku na wysokości Ustki i Łeby,

III – przeprowadzono test obszarowy zasięgu, testując dostępność usług TETRA przy okazji przejścia jednostki SAR z Gdyni do Świnoujścia.

Całość przeprowadzonych testów dała dość precyzyjny obraz tego, że nieograniczony przeszkodami terenowymi sygnał sieci TETRA bardzo dobrze propaguje się na Morzu Bałtyckim, zapewniając zasięgi dochodzące do 60, a miejscami nawet do 70 km w głąb morza. Rezultaty te sugerują możliwość wykorzystania łączności dyspozytorskiej TETRA w celu zapewnienia bezpiecznej i niezawodnej łączności dla planowanych projektów inwestycyjnych Polskich Farm Wiatrowych na Bałtyku. Plany w tym zakresie ma PKN ORLEN. Budowa morskich farm wiatrowych na Bałtyku jest jednym z kluczowych elementów realizowanej przez koncern strategii ORLEN2030 zakładającą dynamiczny rozwój nisko- i zeroemisyjnej energetyki. Zgodnie z jej założeniami na inwestycje w nowoczesne źródła wytwarzania, w tym na morskie farmy wiatrowe Grupa ORLEN przeznaczy do końca dekady 47 mld zł. Realizacja projektów przyczyni się do wsparcia celów osiągniecia neutralności klimatycznej, który zgodnie z zapowiedziami koncern osiągnie do 2050 roku.

 

ensporionNiezawodna łączność – bezpieczeństwo inwestycji

Morskie farmy wiatrowe ze względu na swoje położenie – strefa przybrzeżna Morza Bałtyckiego, nie tylko powinny, ale muszą mieć zapewnioną niezawodną głosową łączność dyspozytorską dla służb serwisowych, które na co dzień będą prowadziły bieżąca obsługę oraz brały udział w usuwaniu awarii, które w warunkach morskich zdarzają się częściej, niż na lądzie. Transmisja danych, telemetria, sterowanie urządzeniami energetycznymi będą docelowo mogły odbywać się za pośrednictwem łączy stałych (światłowody) i bezprzewodowo (jeśli w przyszłości powstaną dedykowane na miejscu sieci 5G lub LTE450), ale dla połączeń głosowych oraz operacji sterowania urządzeniami energetycznymi w chwili obecnej nie ma na miejscu bardziej niezawodnego rozwiązania jak system krytycznej łączności dyspozytorskiej TETRA.

Na istniejącą, działającą sieć TETRA należy spojrzeć jak na ważny element podnoszący bezpieczeństwo całej inwestycji i wszystkich operacji z nią związanych. Pomimo istnienia publicznych lądowych systemów GSM/LTE oraz funkcjonowania morskich środków łączności na jednostkach pływających – żaden z tych systemów z wyjątkiem łączności satelitarnej nie daje interoperacyjnej łączności morze-ląd przy odległościach od lądu, w których powstaną farmy wiatrowe.

Istnienie sieci TETRA należy docenić również z punktu widzenia dostępnych zasobów częstotliwościowych oraz zasięgów radiotelefonów działających w standardzie TETRA, które są znacząco większe od ich szerokopasmowych odpowiedników (szczególnie z trybem „Extended Range” pozwalającym na powiększenie promienia komórki TETRA do ponad 80 km).

 

TETRA od Enspiriona

Enspirion, spółka Energi z Grupy ORLEN, świadczy Usługę Krytycznej Łączności dyspozytorskiej w obszarze działania Energi (OSD Energa), m.in. w strefie przybrzeżnej, w pasie nadmorskim od Kołobrzegu po Krynicę Morską, co potwierdzają wykonane testy z SAR-em.

Spółka jest w stanie zapewnić łączność dyspozytorską dla każdej morskiej farmy wiatrowej, działającej w obszarze polskiej strefy przybrzeżnej. W oparciu o infrastrukturę Enspiriona, morskie farmy wiatrowe będą mogły wykorzystywać elementy TETRY w dwojaki sposób:

  • Zapewnić łączność dyspozytorską w pełni korzystając z infrastruktury Enspiriona, bez budowania swoich stacji bazowych i centrali.
  • Rozbudowując za pośrednictwem Enspiriona pojemność lub zasięgi sieci jeśli nastąpi taka potrzeba.

Usługa łączności dyspozytorskiej TETRA świadczona jest na lądzie z podtrzymaniem zasilania przez 36 godzin przy braku zasilania sieciowego. Zaś dwa – niezależne od operatorów publicznych – łącza teletransmisyjne dla stacji bazowych, jak również w pełni redundantny system centralowy, pozwalają zapewnić niezawodną, stabilną usługę dla tak kluczowych odbiorców jakimi niewątpliwie będą morskie farmy wiatrowe.

 

 

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy ARTSMART Izabela Żylińska. Więcej w Regulaminie.
© Artykuł sponsorowany