Breaking news
Guidehouse: 10 krajów, które znalazło się w 1Q22 w czołówce w magazynowaniu energii: USA, Chiny, Australia, Indie, Japonia, Hiszpania, Niemcy, Brazylia, Wielka Brytania i Francja.

Wirtualna Elektrownia TAURONA weszła w fazę komercjalizacji. Oznacza to, że do systemu przyłączane są jednostki wytwórcze TAURON Ekoenergii, a także magazyny energii oraz instalacje odbiorcze kontrahentów zewnętrznych. Dzięki systemowi możliwe jest zagregowanie potencjału wytwórczego i regulacyjnego rozproszonych źródeł OZE.

 

canvaPonad 70 MW w Wirtualnej Elektrowni

- Projekt zakłada współpracę TAURONA z podmiotami zewnętrznymi spoza Grupy. Praktycznie każdy właściciel źródła OZE, magazynu energii lub odbiornika sterowalnego będzie mógł zwiększyć swoje przychody. Będzie to możliwe poprzez uzyskanie możliwości wykorzystania zdolności wytwórczych i regulacyjnych do świadczenia dodatkowych usług systemowych oraz przez pośredni udział w rynku energii – wyjaśnia Przemysław Prus, wiceprezes zarządu TAURON Ekoenergia.

W październiku 2021 r. zintegrowane z Wirtualną Elektrownią zostały m.in. elektrownie wodne Rożnów oraz Czchów. Tym samym potencjał regulacyjny Wirtualnej Elektrowni przekroczył 70 MW.  

Do końca roku 2021 planowane są kolejne przyłączenia m.in. farm fotowoltaicznych Choszczno I i Choszczno II oraz elektrowni wiatrowych, a także elektrowni wodnych znajdujących się na obszarze województw opolskiego i dolnośląskiego (m.in. EW Pilchowice, EW Bobrowice, EW Nysa oraz EW Turawa).

 

Co może Wirtualna Elektrownia?

Zastosowane technologie sprawiają, że Wirtualna Elektrownia pozwala na zarządzanie nieograniczoną liczbą źródeł i instalacji odbiorczych, a przy tym zapewnia poziom cyberbezpieczeństwa wymagany dla elementów infrastruktury krytycznej w elektroenergetyce. Ponadto system dostarcza informacje o warunkach meteorologicznych, aktualnych parametrach i ograniczeniach technicznych infrastruktury, a także o aktualnych danych handlowych i sygnałach cenowych z TGE oraz Rynku Bilansującego.

System zapewnia m.in. zwiększenie dyspozycyjności OZE, poprawę jakości prognozowania i planowania produkcji, co w konsekwencji wpływa na wzrost efektywności ekonomicznej produkcji energii elektrycznej przy jednoczesnym ograniczeniu zasobów niezbędnych do obsługi technicznej i handlowej.

TAURON eksploatuje 34 elektrownie wodne z czego 11 to elektrownie zbiornikowe, a 23 przepływowe. Oprócz wytwarzania energii elektrycznej 8 z 11 obiektów zbiornikowych, pełni kluczową rolę w ochronie przeciwpowodziowej regionów, w których się znajdują, tj. na ziemiach województw dolnośląskiego, opolskiego i małopolskiego.

Moc zainstalowana w elektrowniach wodnych TAURONA wynosi 132,944 MW. Średniorocznie elektrownie wodne Grupy wytwarzają blisko 358 tyś MWh energii elektrycznej, co pokrywa roczne zapotrzebowanie ponad 140 tyś gospodarstw domowych.

 

Źródło: media.tauron.pl; fot. canva